Voorwoord

Beluister hier het voorwoord

Beeld: D66

In Overijssel voel ik me thuis. Vanuit de stad ben je zo in de prachtige natuur. De (hanze)steden zijn gezellig en groot genoeg om een studie te volgen of een leuke baan te vinden. Een fijne plek om te wonen en te genieten van een actief leven.
De vrijheid om zelf je leven in te richten is een groot goed, dat spreekt ook jou ongetwijfeld aan. En je gunt
anderen ook die vrijheid en kansen, nu en in de toekomst. Als D66’ers staan wij open voor vernieuwing en willen we een veilige leefomgeving, een schone lucht, schoon water en aandacht voor het klimaat.

Verbinden voor échte winst

Soms hebben we het gevoel dat kansen aan ons voorbij gaan, conservatieve krachten spelen hierin een rol. Wij willen groepen uit de samenleving juist meer met elkaar verbinden. Of je nu op het platteland woont of in de stad, samen maken wij Overijssel. Onze provincie wordt goed bestuurd, maar er kan meer. De rol van de politiek is een betere samenleving te realiseren voor iedereen. Dat is pas echte winst.

Wij hebben te maken met grote opgaven en concluderen dat we, als we niet tijdig keuzes maken, echt radicaal vastlopen. Het gaat nu om het goed en duurzaam invullen van de schaarse ruimte in ons land. Niet langer vasthouden aan een (economisch) groeimodel, daarmee putten we onze aarde uit. Ons beleid moet gaan over welvaart en het welzijn van al onze inwoners.


Wij gaan dat doorbreken, vooruit én anders denken, maar wel samen doen.

In beweging

De maatschappij vraagt nu om positieve, nuchtere denkers. Hernieuwd vertrouwen in politici is broodnodig, evenals heldere taal en een progressief geluid. Dit doen we door te luisteren naar inwoners en te verbinden binnen én buiten de politiek. Dit is hét moment om na te denken over de toekomst die we willen. Zo’n tussentijd is onrustig. We zullen nieuwe dingen moeten uitproberen, de veiligheid en zekerheid van het oude durven te verlaten en inruilen voor iets onbekends. Laten we ervoor zorgen dat échte idealen niet verdwijnen, dat we beweging brengen
in wat vast lijkt te zitten. Elke dag weer kiezen voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan onze planeet. Moderner en passend bij de toekomst.

In dit verkiezingsprogramma vind je – met dank aan de inbreng van veel van onze leden – onze visie en koers voor de komende vier jaren. Politiek is ook hard werken en creatieve oplossingen bedenken. Daar gaan we voor!

Stop stilstand. Stem vooruit!

Renilde Huizenga

Renilde Huizenga - Beeld: Martijn van Dam