Voortgang jongerenparticipatie

Vandaag had ons fractielid Wybren Bakker weer een goed gesprek met de Commissaris van de Koning, Andries Heidema.

Bakker en Heidema spraken over de beleidsvoering van o.a. het initiatiefvoorstel van D66 Overijssel over de sterkere positie van de Jongerenraad. De Jongerenraad is niet alleen aanjager van meer inspraak voor jongeren, maar ook noodzakelijk voor een toekomstbestendig beleid in Overijssel. Lees hier de brief die naar alle statenleden is gezonden over de voortgang van jongerenparticipatie.