Statenlid maakt wél het verschil

Provincies van belang! Acht jaar mocht ik volksvertegenwoordiger zijn voor D66 in de Staten van Overijssel. Dat was voor mij geen ‘ondankbare rol’ maar juist een eervolle functie. Als groentje kwam ik binnen en moest eerst mijn weg leren vinden. Er zijn veel procedures en regelingen die mij eerst leken tegen te werken. Maar al snel leerde ik dat ze me ook garanties boden en dat spelregels voor mij konden werken. Ik mocht woordvoerder milieu & duurzaamheid en woordvoerder landbouw & natuur zijn. Heftige dossiers met veel emoties in de samenleving en onder belangenorganisaties.
Inwoners weten je als volksvertegenwoordiger te vinden. Je maakt afwegingen en kunt vanuit je positie als statenlid zeker het verschil maken. Want je hebt invloed. Of je nu in de coalitie- of als oppositiepartij opereert, dat maakt niet uit: je maakt mede het verschil. Je kunt gevoelens vertolken en ideeën aandragen over hoe iets anders kan. Je bent in de positie om onderwerpen zelf op de agenda zetten. En dat heb ik gedaan, o.a. met het LHBTI+ beleid; met de aanpak van plastic, de jongerenraad en het burgeramendement. Met veel van deze punten is ook daadwerkelijk iets gedaan. Hoezo ‘ondankbare rol’?

In onze democratie is het tussenbestuur – de provincie dus – van cruciaal belang. De provincie kan op dat schaalniveau immers overstijgend bijdragen aan welzijn en geluk van inwoners, aan versterking van natuur en economie. Aan cultuur en openbaar vervoer, fietspaden en schoon water. En daarvan maken alle inwoners van Overijssel elke dag gebruik!
D66 wilde langer geleden de provincies Overijssel en Gelderland samenvoegen tot landsdeel Oost. Maar daarbij pasten grotere gemeenten. Die plannen liggen achter ons en dat is maar goed ook. De provinciale schaal past in de huidige situatie goed bij de grote vraagstukken van nu. Volksvertegenwoordigers kunnen – ondanks de afstanden – nog betrokkenheid tonen op erf, bij een bedrijf of in een cultureel centrum. De komende jaren vraagt het gevecht om de ruimte veel aandacht van bestuurders in provinciehuizen. Alle statenleden willen het samen met de inwoners, ondernemers en belanghebbenden doen. En juist dan past het om als volksvertegenwoordiger bereikbaar en nabij te zijn. Zodat je – gevoed vanuit de samenleving en met je eigen afwegingen -vanuit je idealen, maximale invloed uit kan oefenen. En dat is dankbaar werk.

Statenlid zijn is en was een eer. Ik wens mijn collega’s veel succes.
Wybren Bakker
vertrekkend statenlid D66 Overijssel

Reactie op: Bijna helft van Statenleden Overijssel zit na vier jaar op andere plek: ‘Ondankbare rol’ d.d. 8 maart ’23.

https://www.tubantia.nl/enschede/bijna-helft-van-statenleden-overijssel-zit-na-vier-jaar-op-andere-plek-ondankbare-rol~a0a3ce1d/