Provincie moet meer investeren in start-ups

Wij willen dat provincie meer investeert in start-ups
“Ook startende ondernemers zijn hard nodig”

Wij willen dat provincies, ook in Overijssel, eerder en meer investeren in nieuwe opkomende bedrijven, de start-ups. Lijsttrekker Renilde Huizenga: “Start-ups dragen bij aan een sterke economie en de banen van de toekomst. Ze bieden bovendien jongeren kansen om werkervaring op te doen. De provincie moet start-ups meer ruimte geven, o.a. door zogeheten ‘regiodeals’ (geld van de overheid voor de ontwikkeling van technologische kennis en talent) beschikbaar te stellen. Met deze deals kunnen ondernemers actief geholpen worden om fondsen, rijks- en EU-subsidies aan te vragen. Sinds 2020 is het aantal start-ups en scale-ups in Overijssel explosief gegroeid. Zij verdienen meer aandacht en daar zetten we extra op in na de verkiezingen van 15 maart.”
Huizenga vervolgt: “De mkb maakindustrie en familiebedrijven zijn al jaren de motor van onze regionale economie. Zij krijgen, terecht, geld van de provincie Overijssel om te innoveren. Bovendien steunt de provincie toekomstbestendige bedrijventerreinen. We vinden dat de aandacht voor ondernemerschap uitgebreid moet worden naar startende en doorstartende organisaties. Zij verdienen deze ruimte voor innovatieve en creatieve ideeën. Dat kan o.a. via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, in Overijssel is dat OOSTNL.
Ons Tweede Kamerlid Romke de Jong liet eerder van zich horen over dit onderwerp: “Naast een ijzersterk idee hebben deze ondernemers ook kapitaal nodig. De start-up van vandaag kan morgen voor honderden of duizenden banen zorgen. Door te investeren in start-ups, investeer je ook in de regio waar de bedrijven zich vestigen. Deze nieuwe, groeiende bedrijven zorgen voor welvaart en banen. Daarmee zijn ze een krachtige motor van onze economie.”