Geen ‘warme kamer’ in Provinciehuis Zwolle

Gelukkig zet de provincie Overijssel wel een subsidieregeling op.

Overijssel telt zo’n 100 ‘warme kamers’. Wij dienden – via ons Statenlid Peter Schouten – in december 2022 een motie in om ook in het provinciehuis zo’n warme kamer in te richten.

Helaas is ons verzoek niet gehonoreerd. Vanwege de beveiliging van het provinciehuis was die plek voor een warme kamer niet mogelijk, aldus GS. Wel wordt er een subsidieregeling opgezet.

Zie ook de tekst van de motie: https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view