BLOG Stikstofopgaven Overijssel

Wij willen tempo in stikstofopgaven Overijssel!
Te veel partijen gaan (te) traag voort in deze kwestie.


D66 Overijssel diende 22 februari tijdens de laatste Provinciale Staten vergadering van deze periode een amendement in bij de vaststelling van de kaders voor de uitvoering van het provinciaal programma landelijk gebied.
Het amendement regelt dat er een hoger tempo aangebracht wordt om tot echte aanpak te komen. De urgentie is groot. De nood ook onder agrarisch ondernemers is hoog. Vele staan te wachten vanwege de onzekere situatie waarin ze al veel te lang zitten. Het Rijk moet op korte termijn de kaders leveren zodat boeren plannen kunnen maken voor hun bedrijf: extensief doorgaan, bedrijfsmodel wijzigen of stoppen/verplaatsen.

Er bleken vier fracties echt tempo te willen maken: D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de dieren. Er valt dus wat te kiezen op 15 maart 2023. Wilt u tempo in de verbetering van de natuur, van het water, van de bodem en dat boeren ook sneller duidelijkheid hebben voor de eigen bedrijfsvoering? Kijk dan vooral naar de daden van nu!

Alle andere partijen vinden 2035 prima. Nog twaalf jaar nemen ze de tijd. De natuur, onze bodem, het water vraagt NU om actie. Elke dag telt.

Het amendement werd dus verworpen. En zo kabbelt Overijssel voort. Uw stem telt op 15 maart. Kiest u voor stilstand, of voor echte vooruitgang?