BLOG Gast van de Staten


Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari 2023 mocht de D66 Overijsselfractie gasten uitnodigen om de sfeer van het Provinciehuis te proeven. Samen met een groep D66-leden, geïnteresseerden en kandidaat-Statenleden brachten we de ochtend en middag door in het Provinciehuis.
Wybren Bakker gaf een introductie over de politieke arena van het middenbestuur. Voor welke onderwerpen en opgaven is de provincie eigenlijk verantwoordelijk? Hoe gaan de procedures en wat is het instrumentarium van Statenleden?

De opgaven

Het middenbestuur is niet altijd concreet en zichtbaar voor iedereen. Juist de belangen van instellingen worden hier gehoord, niet direct de belangen van individuen zoals een gemeente dit doet. De opgaven zijn echter groot en raken iedere inwoner van Overijssel. “De provincie is de hoogst democratisch gekozen volksvertegenwoordiging in de regio”, stelt kandidaat-Statenlid Jaap Terpstra vast. “De provincie heeft een steeds meer cruciale rol in het realiseren van landelijk en bovengemeentelijk beleid, zoals RES-doelstellingen (Regionale Energie Strategie), woonopgave, (her)ontwikkelingen van industrieterreinen en het openbaar vervoer.”

Beeld: D66

Griffie

Na deze duidelijke introductie, gaf de Griffie een rondleiding. Bij de Griffie werken professionals met hart voor de politiek. Een echte vraagbaak en steun van alle Statenleden. Deze laatste PS, voorafgaande de Provinciale Verkiezingen, is altijd voor de Griffie een bijzonder moment; afscheid nemen van bekende Statenleden waar banden mee zijn opgebouwd en alles klaar maken voor het ontvangen van nieuwe Statenleden. Bij de rondleiding door het gebouw mag een fotomoment achter het spreekgestoelte of aan de vaste tafel van D66 Overijssel in de Statenzaal natuurlijk niet ontbreken.

Agenda

Het laatste onderdeel voordat we plaatsnemen op de tribune van de Statenzaal, is het gezamenlijk doornemen van de agenda; Wybren Bakker en Peter Schouten nemen de gasten inhoudelijk mee in de stukken die behandeld gaan worden. Kandidaat Fred Vermeulen stelt tijdens de eerste schorsing ook vast dat het volgen van deze PS-vergadering duidelijker is dan een eerder gevolgde PS, de betrokkenheid is groter. Hij observeert: “D66 heeft opnieuw helder en duidelijk haar amendementen en moties tijdens de statenvergadering toegelicht.” Het valt kandidaat-Statenlid Martin Broersen op dat de huidige D66-Statenleden kort en bondig spreken. “To the point!”

Genoeg te doen

Ook kandidaat-Statenlid Niels van Elk is enthousiast: “Ik heb een mooi kort debat over de wolf gevolgd waarbij duidelijk werd hoe weinig de provincie heeft gedaan om conflicten tussen wolf en mens (lees schaap) te vermijden. Nu al wil de provincie de handdoek in de ring gooien en de wolf als ongewenste indringer bestempelen. Zelfs zonder de goede ervaringen in naburige landen te overwegen!? Genoeg te doen mocht ik verkozen worden!”

Beeld: D66