Petra Schut

Petra Schut - Beeld: D66 Overijssel

“Leren van ieders standpunten” 
Burgerlid speelt betekenisvolle rol

  • Zwolle

Petra Schut werd op 19 april 2023 beëdigd als burgerlid van onze statenfractie. “En dat was best een indrukwekkend moment,” aldus Petra, “Burgerlid zijn gaat daadwerkelijk ergens over en die verantwoordelijkheid voel je wel bij zo’n beëdiging.”

Respect voor ieders mening

Petra is directeur van IVN Noord west en heeft ervaring in de gemeentelijke politiek, ze was o.a. raadscommissielid op Texel. Toch is het besturen haar niet met de paplepel ingegoten. “Thuis spraken mijn ouders wel over maatschappelijke issues, maar niet echt over politiek. Bijzonder was dat mijn vader meer neigde naar rechts en mijn moeder er wat meer linkse ideeën op nahield. Toch was dat nooit een issue. Ik ben opgegroeid met respect voor ieders mening. Ik stemde dan ook altijd D66 en ben al jaren lid.
 
Als ik terugkijk, valt wel op dat ik al vroeg de neiging had om als spreekbuis op te treden. Wanneer de meester of juf op de basisschool iedereen liet nablijven omdat een kind iets fout had gehad, dan ging ik ertegenin. Later belandde ik in de leerlingenraad.”

Educatie werd de rode draad in mijn carrière. Ik ging naar de Pabo en studeerde orthopedagogiek in Utrecht. Ik stond voor de klas en ben nu directeur IVN Noord-west. Er is een duidelijke link met D66: een leven lang leren en kritisch denken.
 
Ik volgde een opleiding voor toezichthouders en commissarissen bij TIAS-business aan de Universiteit van Tilburg. Toezichthouden gaat immers over het toevoegen van waarde, en is meer dan alleen op de winkel passen. Het gaat om een duurzame houding in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Deze ervaringen hoop ik als meerwaarde voor de politieke arena te kunnen bieden. Ik vind het interessant om de statenleden te ondersteunen vanuit mijn kennis.
Ik koos bewust altijd voor het openbaar onderwijs. Op dit moment ben ik dan ook lid van een Raad van Toezicht van een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en vervul ik een dergelijke rol bij een internationale Raad van Toezicht voor educatieprogramma’s.

Mijn grote (partij)voorbeeld is Jan Terlouw. Hij is heel toekomstgericht in zijn visie, kijkt altijd verder vooruit en naar de generaties die na ons komen. Dat vind ik interessant want mensen zijn niet uitgerust om op de lange termijn te denken. D66 en Terlouw proberen dit juist wel. Dat vergt andere vaardigheden. Iedereen wil het beste voor de toekomst. Voor D66 is dat o.a. duurzaamheid.
 
Verder vind ik het inspirerend hoe Hans van Mierlo, vanuit een proteststem, politiek bedreef. Hij streed ervoor om iedereen mee te laten praten, vanuit oprechte democratie. Dat zie je nog steeds terug in de partij. Zo ontstaat een zelfreinigend systeem door discussie. Die kritische zelfreflectie herken ik, en dat is uitermate boeiend.
Verder laat ik me graag inspireren door antropologe Jane Goodall. Haar onderzoeken relativeren. We zijn onderdeel van een grote wereld en niet zo belangrijk als we soms denken. Dat helpt enorm!
 
 
Wat ik jammer vind is dat D66 zijn geluid een beetje kwijtgeraakt is, wellicht vanwege de nuance. Mij spreekt die nuance juist aan. De wereld is zeer complex je kunt niet alles zwart-wit bekijken. Ook vind ik het belangrijk om geen verwachtingen te scheppen die je niet waar kunt maken. Op de emotie spelen is niet goed, verwachtingen-management is essentieel. D66 wordt soms ten onrechte geframed als kil en koud. Laten we zorgen voor een antwoord dat past bij een bedachtzame, maar weloverwogen partij met hart voor mensen die vanuit een reëel beeld opereert.
 

Ik kom voor het IVN Natuureducatie bij diverse provincies. We praten dan over economie en gezondheid, biodiversiteit etc. Hoe zou je schoolpleinen, bedrijventerreinen etc. kunnen vergroenen? En hoe zouden bewoners bij kunnen dragen aan het meer natuurlijk maken van hun buurt of wijk?
 
Ik heb een brede interesse en vind het leuk om daarover met verschillende gedeputeerden van gedachten te wisselen. En zoals ik vroeger al leerde, eigenlijk zijn we niet zo verschillend. Natuur past bij iedereen. Ambtenaren moeten echter niet op de stoel van maatschappelijke organisaties gaan zitten in een uitvoeringsrol.
 
Tijdens het flyeren met D66 Zwolle hoorde ik over de mogelijkheid van burgerlid. Dat sprak mij direct aan. Ik koos bewust voor deze rol, want ik ervaar hiermee wat meer vrijheid, terwijl ik toch een betekenisvolle rol kan betekenen.”

Ik hoop te leren waarom mensen bepaalde standpunten hebben. Wat zijn hun achtergronden en waar komen onze verschillen vandaan? Iedereen zet zich immers in om het goede te doen. Soms bedoelt men hetzelfde, met andere woorden. Ik zou dan ook graag herinnerd worden als iemand die bruggen bouwt. Verder hoop ik wat humor en ‘lichtheid’ te brengen. Soms helpt het om onderwerpen wat minder ‘zwaar’ aan te pakken om het doemdenken te voorkomen. Dat wens ik iedereen in de staten: met een positieve insteek vooruit.
 
Ik woon met mijn partner in Zwolle, heb twee studerende zonen, hou van koken en tuinieren. En politiek voelt voor mij niet als werk, dus dat zou je ook een hobby kunnen noemen.