Niek Wetering

Niek Wetering - Beeld: D66 Overijssel

“Passende én betaalbare woningen in Overijssel” 

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat klinkt bekend toch? We kampen nog steeds met een gigantisch woningtekort. Bouwen lijkt de oplossing, maar alleen nieuwbouw is niet genoeg. We moeten niet langer vasthouden aan oude werkwijzen, niet langer stilstaan! We moeten vooruit.

Er is genoeg ruimte in Overijssel. Denk aan de vaak ruime woningen op het platteland, of leegstaande bedrijfspanden. Die beschikbare ruimte kunnen we gebruiken door woningsplitsing mogelijk te maken, herbestemmingen van bedrijfspanden te versnellen en doorstroom van woningen aan te moedigen!  
 
Ik praat niet recht wat krom is en ‘nee’ is bij mij ook een antwoord. Mocht mij de eer worden gegund om jullie statenlid te worden, dan zal ik mij keihard inzetten voor passende én betaalbare woningen. Daar waar ze nodig zijn.