Fractievergadering

Dinsdag 14 mei

Voorafgaande aan belangrijke momenten komt de fractie bijeen voor een fractievergadering.
Heeft u interesse in het uitwisselen van gedachten? Neem dan contact op met onze fractiemedewerker.