Voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleid

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

D66 wil graag vooruit door:

Het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering van het woonaanbod. Daarbij willen we
o aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.
o rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis wonen);
o aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting);
• De instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur);
• De Markt inrichten als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp

Zie voor meer informatie ons verkiezingsprogramma

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Toont 1 van 1