Zorg en solidariteit

Gelijke kansen
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Haaksbergen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, fysieke of geestelijke beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is helaas niet vanzelfsprekend.
D66 staat dan ook pal voor de vrijheid en veiligheid van iedereen, want iedere inwoner moet naar vermogen mee kunnen doen. D66 laat niemand vallen.

Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg. De coronacrisis onderstreept het nog maar eens: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. D66 vindt dat meer moet worden ingezet op preventie, signalering en doorpakken. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in korte lijnen binnen de zorg en goede afstemming met alle betrokken partijen (onderwijs, GGD, sportverenigingen, woningcoöperaties en belangenorganisaties)

De jeugd is de toekomst.
Er zijn kinderen die door bureaucratische regels niet de hulp krijgen die nodig is of waar de hulp niet op tijd komt. Ook het aantal jongeren met een depressie zien we de laatste jaren schrikbarend toenemen. Dit willen we tegengaan.
Bij aanbesteding in de zorg staat de kwaliteit voorop. Kinderen mogen nooit de dupe worden van patiëntenstop omdat het budget voor dat jaar op is. Waar nodig dient te worden samen gewerkt met buurgemeenten om de flexibiliteit te vergroten.

D66 is alert op mensen die buiten de boot dreigen te vallen: een meldpunt ‘Bezorgd’, waar mensen, organisaties en instellingen melding kunnen maken van zorgen die zij hebben over een individu en/of een gezin, kan hierin bijdragen.

Zie voor meer informatie ons volledige verkiezingsprogramma.