Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur

Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur
D66 wil versterking van de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur.
• We willen werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.
• Er moet actief samenspel bestaan via wijkorganen, dorpsgesprekken en initiatieven vanuit het verenigingsleven.
• Er moet toepassing van heldere en handhaafbare regels plaats vinden met handhaving naar de menselijke maat waarbij in principe wordt uitgegaan van vertrouwen in de eigen
• Initiatieven van inwoners om te komen tot een betere leefbaarheid in de eigen wijk door de gemeente actief worden ondersteund;
• Inwoners willen we de kans bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen een vergoeding (Right to Challenge).
• We staan invoering voor van de Burgeragendering, waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen.

Zie voor meer informatie ons volledige verkiezingsprogramma.