Voorwoord Hanneke Schoenmaker-Tiems

Beste Veendammers,

D66 Veendam heeft in 2018 een handtekening gezet onder een
coalitieakkoord met als titel “ondernemen met de menselijke maat”.
Niemand kon op dat moment weten hoezeer de menselijke maat – of beter: het gebrek daaraan – onderwerp van het debat zou worden. Door de toeslagenaffaire en de mijnbouwproblematiek hebben veel mensen het vertrouwen in de politiek verloren. D66 wil er hard voor werken dat vertrouwen (terug) te verdienen. De gemeente is er voor de burgers, niet andersom. Onze ambitie is om iedere Veendammer dat de komende periode ook zo te laten ervaren.

D66 neemt in Veendam sinds 2014 verantwoordelijkheid door mee te besturen in het college. D66 is een progressieve partij, die echt dingen wil veranderen. We zijn trots op het gerealiseerde Leer- en Sportpark. Voor het primair onderwijs hebben we een “Integraal Huisvestingsplan” opgesteld en D66 staat klaar om de komende periode ook goede school- gebouwen voor deze scholen te realiseren. De Muziek- Dans en Theaterschool is succesvol verzelfstandigd en tijdens de zomervakanties zijn iedere middag activiteiten georganiseerd waarmee alle kinderen gratis kennis konden maken met het aanbod. Bij elke huisarts zit een praktijkondersteuner die ervoor zorgt dat kinderen en gezinnen meteen de juiste (jeugd)zorg ontvangen. De door ons zo gewenste snellere verbinding tussen Veendam en Assen kwam in 2019 tot stand. In samenwerking met de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen en Compaen is gestart met vroegsignalering van schulden.

Financieel was er het afgelopen jaar ruimte om geld te reserveren voor onder meer de uitvoering van wijkverbeterplannen, het maken van een centrumvisie en de aanpak van het kruispunt bij de gele brug in Wildervank.

We zijn blij met deze resultaten. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. De coronapandemie heeft, ook in Veendam, veel leed berokkend. We hopen dat we het ergste achter de rug hebben en met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. We zijn er ook voor iedereen die te lijden heeft (gehad) onder de coronacrisis.

De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gaan wat D66 betreft over het zijn van een betrouwbare overheid, het realiseren van betaalbare woningen, het creëren van een groene en veilige omgeving en het laten bruisen van ondernemend en cultureel Veendam.

Het programma gaat niet alleen over vandaag en de komende raadsperiode, maar juist ook over de toekomst, voor de volgende generaties. Ons hele programma gaat over duurzaamheid, vrijheid en kansengelijkheid.

Voor iedereen.

Hanneke Schoenmaker
Lijsttrekker D66 Veendam