Sport & recreatie

De laatste jaren is er gelukkig steeds meer aandacht voor gezond leven en gezond ouder worden. Sporten en bewegen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarbij kan iedereen meedoen, we laten niemand vallen.

Verenigingen

De traditionele verbanden, zoals sporten bij een vereniging, staan door teruglopende ledenaantallen onder druk. D66 wil de waarde van sportverenigingen onderkennen en deze ondersteunen én daarnaast op zoek naar andere manieren van bewegen binnen de gemeente. Verenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale samenhang binnen een gemeente.

D66 is trots op het LSP (Leer- en Sportpark) en wil deze voorzieningen (bijvoorbeeld de skills garden, de grootste van Europa!) promoten onder alle inwoners van Veendam, bijvoorbeeld door het organiseren van ouder-en-kind- activiteiten.

Route Col du Langeleegte in Borgerswold

De gemeente Veendam heeft goede faciliteiten om een gezonde wijze van bewegen te stimuleren. Zo kan er in Borgerswold worden gewandeld en gefietst, zijn er ATB- routes en is er een strand waar ook kan worden gesport. Dit aanbod kan worden uitgebreid met de voormalige vuilstort- locatie. Hier kunnen fietspaden en wandelpaden op worden aangelegd, zoals dit bijvoorbeeld ook op de voormalige vuilstorten in Wijster en Emmen is gebeurd. Veendam krijgt hiermee haar eigen “Col du Langeleegte”!

Fietsroutes vanaf de Col du Langeleegte worden veilig doorgetrokken naar de sportvelden aan de Langeleeg-
te, zodat er een natuurlijke en groene route ontstaat van Borgerswold naar het Henk Nienhuis-stadion en de daar omheen gelegen verengingen en wielrenbaan. D66 vindt een belevingsroute in Borgerswold ook een goed idee.

Aantrekkelijk centrum voor Urban sporters

De gemeente zou meer oog moeten hebben voor
eigentijdse sporten, de vele muurtjes en trapjes in de gemeente zijn dankbare objecten voor zogenaamde “Urban Sports”. De gemeente Veendam moet met de doelgroep voor deze sporten onderzoeken hoe de gemeente het centrum geschikter kan maken voor deze Urban Sports.

Iedereen doet mee, we laten niemand vallen

Tot slot, sporten en gezondheid is niet exclusief voorbehouden aan een enkele bepaalde groep. D66 Veendam staat voor inclusiviteit en diversiteit. We laten niemand vallen, iedereen doet mee. De gemeente stimuleert activiteiten die de inclusiviteit en diversiteit (bijvoorbeeld binnen verenigingen) vergroten.

Op weg naar een rookvrije generatie

D66 vindt dat kinderen niet tussen rokende mensen horen te sporten en spelen. Voor zover dat nog niet het geval is, dienen alle gemeentelijke sportlocaties de komende periode rookvrij te worden.

Wat wil D66 concreet?

  • Verhoog de subsidies voor sporten, zowel voor verenigingen als voor andere initiatieven op het gebied van sport.
  • Stimuleer activiteiten die diversiteit en inclusiviteit op sportverenigingen vergroten.
  • Verander de voormalige vuilstortlocatie in Veendam in de “Col du Langeleegte”.
  • Ontwikkel in Borgerswold een belevingsroute waar kinderen en hun ouders heerlijk kunnen wandelen, klimmen en klauteren.
  • Alle sportlocaties worden rookvrij.