Mobiliteit & vervoer


Je veilig en vlot verplaatsen is een belangrijk onderdeel van het leven. Dit verdient dan ook onze volle aandacht. Door deze verplaatsingen goed te organiseren creëren we een veilige en fijne omgeving voor alle inwoners. D66 zet de fietser en de voetganger op de eerste plaats – dit zijn duurzame en gezonde manieren om jezelf te verplaatsen.

Uitbreiding 30 km/u zones

D66 neemt verkeersveiligheid serieus en wil het aantal 30 kilometer-zones in Veendam uitbreiden én wegen zoveel mogelijk inrichten als 30 kilometer-wegen, zodat wordt afgedwongen dat niemand harder rijdt dan 30 kilometer per uur. Hiermee beschermen we met name fietsers. Overigens kost dit nauwelijks extra tijd voor de automobilist.

Doorgaande wegen blijven 50 kilometer-wegen, ook met het oog op de aantrekkelijkheid van busverbindingen die van deze doorgaande routes gebruik maken. Voor fietsers betekent dit dat op die doorgaande routes gestreefd wordt naar zo veel mogelijk aparte fietsstroken.

Realisatie bewaakte fietsenstallingen

D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren en wil daarom beveiligde fietsenstallingen (met oplaadmogelijkheden) in het centrum en bij het station realiseren. Zo wordt gewerkt aan een veiligere omgeving en minder autobewegingen.
Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving, schonere lucht en gezondere Veendammers. Deze plaatsen kunnen geschikte werkplaatsen vormen voor bijvoorbeeld de medewerkers van werkvoorzieningsschap Wedeka.

Doorfietsroutes

D66 wil goede fietsroutes voor Veendammers creëren. Fiets- routes waar zo weinig mogelijk kruispunten zijn en dus lekker doorgefietst kan worden. Op deze manier wordt het fietsen in Veendam prettiger. Dit zal een boost geven aan zowel de recreatieve als de praktische fietser.

De provincie Groningen werkt momenteel al aan een snelfietsroute naar Oude Pekela en de bestaande fietsroute naar Muntendam zal opgewaardeerd worden tot doorfietsroute. Verder wil D66 van Veendammers weten welke plaatsen zij als onveilig ervaren en deze plaatsen veiliger maken. Deze fietsroutes moeten zoveel mogelijk door groen omgeven zijn.

Met de trein naar Emmen

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Groningen en Enschede met stations in Stadskanaal en Emmen. Het gemeentebestuur moet hier actief voor lobbyen. Op deze manier verbeteren we de bereikbaarheid van Veendam.

Deelmobiliteit

De gemeente bevordert actief het gebruik van deel- mobiliteit, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met aanbieders van (elektrische) deelauto’s en te zorgen voor elektrische deelfietsen.

Bereikbaarheid buitengebieden

De gemeente zet zich in voor een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de buitengebieden en lintdorpen van de gemeente.

Wat wil D66 concreet?

  • Creëer doorfietsroutes in de gemeente, bijvoorbeeld van het centrum naar Wildervank en van de lintdorpen naar scholengemeenschap Winkler Prins.
  • Zorg voor autoluwe fietsroutes, zodat fietsers drukke autowegen kunnen vermijden.
  • Realiseer bewaakte fietsenstallingen in het centrum en bij het station.
  • De norm in alle woonwijken wordt 30 kilometer per uur en de weginrichting wordt zoveel mogelijk daarop aangepast.
  • Steun op alle voor de gemeente mogelijk manieren de realisatie van het spoor naar Stadskanaal en Emmen (de Nedersaksenlijn).