Financiën

Een solide begroting is voor D66 een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid. De begroting en de reserves van de gemeente Veendam zijn solide. Het langetermijnperspectief van de gemeente is op orde, maar met de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie zijn er nog steeds grote financiële risico’s voor de gemeente.

D66 wil op scholen een zorgprofessional toevoegen aan het team. Dit levert niet alleen goede zorg op, maar drukt tevens de kosten (zie het hoofdstuk over zorg). Het is wenselijk dat er ruimte wordt gemaakt voor projecten om te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van zorg, die een beroep op duurdere vormen van zorg kunnen beperken.

Ook voor investeringen in duurzaamheid acht D66 het nodig om een fonds in te richten, waarmee projecten op het gebied van duurzaamheid kunnen worden
gestimuleerd. Hiervan kunnen zowel de eigen ambtelijke organisatie als burgerinitiatieven gebruik maken.