Speerpunten 2022-2026

Bestuurscultuur

 • Iedereen die de gemeente belt of mailt krijgt binnen drie werkdagen antwoord.
 • Creëer een toegankelijk digitaal gemeentehuis waar iedereen terecht kan.

Duurzaamheid

 • Richt een energielab op waar inwoners op een toegankelijke locatie hulp kunnen krijgen bij de verduurzaming van hun huis.
 • Op gemeentelijke gebouwen en parkeerterreinen worden zonnepanelen geplaatst.
 • De gemeente stimuleert innovatie en grijpt kansen op het terrein van de energietransitie.

Onderwijs

 • Ieder kind krijgt vanaf 2 jaar een plek op de voorschool.
 • Bij minimaal 2 scholen wordt een verrijkte schooldag aangeboden – extra activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.
 • Er wordt geïnvesteerd in de schoolgebouwen van het primair onderwijs.

Mobiliteit & Verkeer

 • Op elke weg (met uitzondering van doorgaande routes) wordt 30 km de maximaal toegestane snelheid én wegen worden zo veel mogelijk daar ook naar ingericht.
 • Realiseer een bewaakte fietsenstalling – met oplaadpunten – bij station en centrum.

Sport & gezondheid

 • D66 wil een “Col du Langeleegte” realiseren op de voormalige vuilstortlocatie.
 • Richt een Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen op.

Centrum Veendam

 • Maak het Museumplein en het Kerkplein autovrij en groener.
 • Promoot het materieel en immaterieel en erfgoed van Veendam door het ontwikkelen van een canon van Veendam. Maak met een app een wandelroute langs interessante plekken in en om het centrum.

Wonen

 • Bevorder de doorstroming en faciliteer nieuwe woonconcepten (zoals een Knarrenhof).
 • Stimuleer wonen in het centrum.