Bouke de Groot

Beeld: Job Boersma

Gebaande paden leveren vaste antwoorden op, maar niet altijd de oplossing,en een probleem staat nooit op zichzelf dus kijk breder. 

  • 67 jaar
  • Den Ham
  • Zwolle

Onconventioneel en out of the box denken is mijn sterkste kant. Ik ga dan ook geen uitdaging of probleem uit de weg. Dit wil ik gebruiken om me in te zetten voor Zwolle. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De stad in z’n geheel.  De stad levert een totaal aan mogelijkheden.  

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zij moet duidelijker zichtbaar worden naar binnen en buiten, ze moet als provinciehoofdstad de rol van vernieuwer laten zien en laten zien dat zij aanspreekbaar is.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Werken aan betrouwbaar bestuur en meer vertrouwen van inwoners in de (lokale) overheid
  • De gemeente moet een gesprekspartner worden, niet alleen een regelgever
  • Een actievere rol voor de gemeente mbt klimaat en woningbouw

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij van de rede met oog voor iedereen, zonder vernauwende invalshoeken.