Schone economie, energie en mobiliteit

Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde regio’s in Nederland, Europa en zelfs de wereld. We hebben het hier goed voor elkaar. En daar werken we ook hard voor. Maar als we zo doorgaan, blijft er minder over
voor onze kinderen en kleinkinderen. De aarde warmt op, door onze hoge CO2-uitstoot. Zuid-Holland zakt steeds dieper onder de waterspiegel. Grondstoffen raken op door ons materiaalgebruik. We zien nu al dat het eigenlijk veel duurder
is om schade aan natuur en milieu, huizen en infrastructuur te herstellen, dan over te stappen op duurzame alternatieven. En duurzaam is bovendien schoner en gezonder.

Uitdagingen

Er ligt een enorme uitdaging. Zeker in Zuid-Holland, met al die mensen en vervuilende industrie. Die uitdaging kunnen we aan. Juist in Zuid-Holland, met al die bewoners en ondernemers die zich vol overgave storten op het verduurzamen van economie en samenleving. Of het nu gaat om energie, grondstoffen of voeding: overal in de provincie werken mensen aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Hier ligt de kracht van de provincie. We moeten deze mensen de ruimte geven en hun initiatieven met elkaar verbinden.

Tandje bijzetten

We schakelen nog een extra tandje bij. Het is onze ambitie dat Zuid-Holland in 2050 100% energieneutraal en circulair is. Vanaf nu gaan we iedere collegeperiode meetbare voortgang maken. Bedrijven concentreren we zoveel mogelijk in de buurt van verkeersknooppunten, om de circulaire economie een impuls te geven en de mobiliteitsdruk te verminderen. We gaan concrete stappen zetten naar een kringlooplandbouw. We maken ruimte voor windmolens en zonnecellen en dragen allemaal een steentje bij aan een kleinere CO2-voetafdruk. We geven ruim baan aan de fietser en er gaan minder vrachtwagens de weg op en vliegtuigen de lucht in.