Grensverleggend bestuur

Zuid-Holland zit boordevol initiatieven, van voedsel tot energie en van natuur tot cultuur. Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor al deze ambities. Daar is naast visie en lef een goed bestuur voor nodig.

Goed bestuur

Goed bestuur is democratisch en transparant, ook als gemeenten voor de uitvoering van complexe taken met elkaar samenwerken. Inwoners moeten er blind op kunnen vertrouwen dat bestuurders in hun beste belang handelen. Bovendien is het belangrijk dat iedere gemeente voldoende bestuurskracht heeft om alle taken uit te voeren. Waar dit niet het geval is, is het de taak van de provincie om de gemeenten te ondersteunen in het vinden van adequate oplossingen.

Samenwerken

In het bestuurlijk drukke Nederland willen verschillende bestuurslagen nog wel eens tegen elkaar aanlopen. Dat hoeft geen probleem te zijn. De rol van de provincie is samenwerking tussen gemeenten aan te moedigen en te borgen dat alle inwoners, ook die in de kleinere gemeenten, er in gelijke mate van profiteren. Dit alles vraagt om een andere rol van de provincie. Deze ontwikkeling, met een provincie die zich minder richt op de uitvoering van de klassieke taken en meer op het verbinden tussen gemeenten, ministeries, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en inwoners, heeft D66 de afgelopen jaren met succes ingezet.