Schone lucht

Sinds de Gouden Eeuw zijn onze Hollandse luchten wereldberoemd, maar er niet schoner op geworden. Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid. Omgerekend roken we allemaal 5 tot 6 sigaretten per dag mee aan fijnstof, roet en stikstofoxiden, zonder het te willen of te weten. Dat maakt ons vatbaarder voor longziekten en leidt tot voortijdige sterfgevallen. De overheid kan meer doen om inwoners te beschermen, ook de provinciale.

Grenzen stellen

Om te beginnen gaan we bestaande normen in de omgevingsvisie aanscherpen tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgeschreven niveau. We stellen daarnaast maxima aan de concentratie van roet en ultrafijnstof. Er komen plafondwaarden voor de stikstofoxideverdeling, om overconcentratie van dieren in de veeteelt te voorkomen. Ook in het verkeer kiezen we voor duurzame
en gezonde alternatieven (zie: schone mobiliteit). We maken samen met gemeenten een richtlijn, zodat in bouwontwerpen aandacht is voor het voorkomen van CO2-uitstoot en het minimaliseren van hitte- en windstress.

Meldpunt vieze regels

We willen samen met gemeenten en inwoners werken aan schone lucht. We stimuleren gemeenten om aanvullende maatregelen te treffen om fijnstof te verminderen en bieden een platform om effectieve maatregelen en vernieuwende oplossingen te delen. Soms lopen inwoners en ondernemers aan tegen regelgeving die vergroening in de weg staat. We richten een meldpunt in om obstakels in regelgeving op te lossen.