Levend verleden

Ons culturele en natuurlijke erfgoed zijn onvervangbare bronnen van leven en inspiratie. Erfgoed maakt de omgeving aantrekkelijk om in te wonen, werken, recreëren en investeren. Ook voor cultureel erfgoed geldt dat we er zuinig op moeten zijn en het moeten doorgeven aan de volgende generatie. We maken daarom structureel geld vrij voor het behoud van ons erfgoed. En we maken erfgoed toegankelijk, zodat alle inwoners ervan kunnen profiteren.

Nieuwe erfgoedlijn

Zuid-Holland telt vijf thematische of geografische erfgoedlijnen, die ons verleden verbeelden. Dit is een fantastisch middel om erfgoed te beheren, toegankelijk te maken en toeristen naar Zuid-Holland te lokken. Daarom gaan we in de komende periode nieuwe erfgoedlijnen maken, sommige in samenwerking met buurprovincies. Denk aan de forten rond het Haringvliet en aan wereldberoemde wetenschappers van Voorhout (Herman Boerhaave) via Leiden (Nicolaas Meerburg) naar Voorburg (Constantijn Huijgens), Delft (Antoni van Leeuwenhoek) en Rotterdam (Desiderius Erasmus). We gaan de erfgoedlijnen zo toegankelijk mogelijk maken. Daarom maken we verbindingen tussen erfgoedlijnen, fiets- en wandelroutes en Rijksmonumenten, in samenwerking met culturele instellingen zoals musea.

Soepel met regels, maar altijd duurzaam

Het is mooi om te zien dat mensen zich inzetten voor het toegankelijk maken en houden van erfgoed. Daarom willen we regels voor het herbestemmen van erfgoed versoepelen, zodat ook bedrijven, horeca en musea een bijdrage kunnen leveren, naar het voorbeeld van streekmuseum Veldzicht in Noordwijk. Bij het herstel van erfgoed houden we altijd rekening met omringende natuur en landschap. We herstellen erfgoed duurzaam: met goede isolatie en bij voorkeur aardgasloos.

Koester vrijwilligers

De uitvoering van het provinciale erfgoedbeleid ligt in goede handen bij het Erfgoedhuis. De provincie en het Erfgoedhuis maken hier prestatieafspraken over. We gaan door met de succesvolle aanpak van de Erfgoedtafels. We willen ook dat er waardering is voor de talloze vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor het behoud van ons erfgoed en groen.

Erfgoedlijn ontsluiten

In onze archieven hebben we een grote rijkdom aan historische kennis opgeslagen. Door deze kennis te digitaliseren kunnen we die rijkdom met iedereen, waar ook ter wereld, delen en stellen we deze kennis veilig voor toekomstige generaties. Daar gaan we samen met culturele instellingen werk van maken.

Erfgoedtafels

D66 heeft het initiatief genomen voor de Erfgoedtafels, de succesvolle werkwijze waarin musea, erfgoedinstellingen, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers samen zogenaamde erfgoedlijnen ontwikkelen. Met erfgoedlijnen maken we samen ons verleden zichtbaar, bijvoorbeeld op de vroegere grens van het Romeinse Rijk en via de vestingen van de Oude Hollandse Waterlinie. Bovendien heeft D66 gezorgd voor het behoud van (digitaliserings)trainingen voor museummedewerkers.