Duurzame energie

14.12.2022

Om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen moeten we wat D66 betreft inzetten op meer windenergie.

23.11.2022

De fractie is op bezoek geweest bij een innovatieve ondernemer in de tuinbouwsector in Pijnacker. Hier worden niet alleen planten opgekweekt, maar wordt er ook warmte geleverd aan collega tuinbouwers en huizen in de omgeving.

09.11.2022

Wij gaan werken aan de energietransitie in Zuid-Holland. Veel mensen maken zich zorgen om de energierekening. Tegelijkertijd moeten we verduurzamen om te werken aan een schonere provincie. Wij willen versnellen op de energietransitie door onze inwoners mee te nemen.

14.12.2022

Om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen moeten we wat D66 betreft inzetten op meer windenergie.

23.11.2022

De fractie is op bezoek geweest bij een innovatieve ondernemer in de tuinbouwsector in Pijnacker. Hier worden niet alleen planten opgekweekt, maar wordt er ook warmte geleverd aan collega tuinbouwers en huizen in de omgeving.

09.11.2022

Wij gaan werken aan de energietransitie in Zuid-Holland. Veel mensen maken zich zorgen om de energierekening. Tegelijkertijd moeten we verduurzamen om te werken aan een schonere provincie. Wij willen versnellen op de energietransitie door onze inwoners mee te nemen.

28.09.2022

De fractie is met de werkgroep Internationaal op werkbezoek geweest naar Plant One, midden in het Rotterdamse havengebied. Op Plant One zijn ongeveer 20 verschillende initiatieven aan het werk voor een circulaire economie.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

07.03.2022

De gemeenteraadsverkiezingen staan om de hoek, nog maar een week te gaan voordat Nederland wederom naar de stembus mag om een nieuwe raad te kiezen. In heel veel gemeenten in Zuid-Holland kun je kiezen op lokale D66-ers.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

Het terrein van Bleizo heeft veel potentie. Maar, deze potentie vraagt wel om duidelijke keuzes vanuit de provincie die op dit moment nog niet worden gemaakt.

28.09.2022

De fractie is met de werkgroep Internationaal op werkbezoek geweest naar Plant One, midden in het Rotterdamse havengebied. Op Plant One zijn ongeveer 20 verschillende initiatieven aan het werk voor een circulaire economie.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

07.03.2022

De gemeenteraadsverkiezingen staan om de hoek, nog maar een week te gaan voordat Nederland wederom naar de stembus mag om een nieuwe raad te kiezen. In heel veel gemeenten in Zuid-Holland kun je kiezen op lokale D66-ers.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

Het terrein van Bleizo heeft veel potentie. Maar, deze potentie vraagt wel om duidelijke keuzes vanuit de provincie die op dit moment nog niet worden gemaakt.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

13.10.2021

In de provincie Zuid-Holland is het WarmtelinQ project opgezet om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig van restwarmte uit de havens van Rotterdam. Vandaag lag het voorstel voor om het mogelijk te maken om de buisleiding vanuit de havens via Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen.

23.09.2020

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

14.11.2019

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

13.10.2021

In de provincie Zuid-Holland is het WarmtelinQ project opgezet om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig van restwarmte uit de havens van Rotterdam. Vandaag lag het voorstel voor om het mogelijk te maken om de buisleiding vanuit de havens via Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen.

23.09.2020

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

14.11.2019

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.