Democratie en bestuur

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

22.05.2022

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

25.10.2021

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

22.05.2022

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

25.10.2021

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

16.10.2021

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.

16.10.2021

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.