Democratie en bestuur

01.02.2023

Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland begonnen met een provinciaal burgerberaad. Een goede manier om professionals, politici en inwoners met elkaar in verbinding te stellen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

22.05.2022

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

01.02.2023

Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland begonnen met een provinciaal burgerberaad. Een goede manier om professionals, politici en inwoners met elkaar in verbinding te stellen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

22.05.2022

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

25.10.2021

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

16.10.2021

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.

13.10.2021

Zeven jaar geleden diende toenmalig D66-Statenlid Paul Breitbarth een initiatiefvoorstel in om het aantal geborgde zetels bij de waterschappen terug te brengen. Ondanks zijn verwoede verbale pogingen haalde dit voorstel het toen niet.

03.02.2021

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

14.10.2020

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

07.02.2022

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

25.10.2021

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

16.10.2021

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.

13.10.2021

Zeven jaar geleden diende toenmalig D66-Statenlid Paul Breitbarth een initiatiefvoorstel in om het aantal geborgde zetels bij de waterschappen terug te brengen. Ondanks zijn verwoede verbale pogingen haalde dit voorstel het toen niet.

03.02.2021

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

14.10.2020

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

30.09.2020

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

23.09.2020

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

01.07.2020

Binnen de politiek zijn mensen met een financiële achtergrond schaars, terwijl belangrijke onderwerpen vaak wel worden teruggebracht naar een discussie over geld of in ieder geval de schaarste ervan.

01.06.2020

Op zijn laatste persconferentie riep Mark Rutte kinderen en jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen.

14.11.2019

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.

03.07.2019

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”

30.09.2020

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

23.09.2020

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

01.07.2020

Binnen de politiek zijn mensen met een financiële achtergrond schaars, terwijl belangrijke onderwerpen vaak wel worden teruggebracht naar een discussie over geld of in ieder geval de schaarste ervan.

01.06.2020

Op zijn laatste persconferentie riep Mark Rutte kinderen en jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen.

14.11.2019

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.

03.07.2019

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”