Robert van Zijl per direct gestopt

Afgelopen weekend heeft Robert van Zijl het regiobestuur laten weten per direct te stoppen als voorzitter en zijn lidmaatschap van D66 te beëindigen.

Robert heeft aangegeven dat de gebeurtenissen van de afgelopen week en de geschiedenis die daaraan vooraf is gegaan, niet te verenigen zijn met zijn persoonlijke opvattingen. Wij vinden het als bestuur uiteraard erg jammer dat hij deze keuze heeft gemaakt en willen hem dan ook bedanken voor zijn inzet voor D66 en het regiobestuur de afgelopen jaren.

Interim-voorzitter

Met het vertrek van Robert is de functie van voorzitter vacant geworden. Het bestuur heeft tijdens een extra vergadering op 25 april jl. Ivo Weiler als interim-voorzitter benoemd naast zijn taken als secretaris. Hij zal de taken waarnemen en toezien dat de procedure voor het kiezen van een nieuwe voorzitter wordt opgestart en aan de leden wordt voorgelegd.

Verkiezing nieuwe voorzitter

Op dit moment lopen de procedures voor de Provinciale Statenverkiezingen al, deze blijven ook lopen zoals gepland. Om dit in goede banen te leiden willen we als bestuur zorgvuldig, maar met enige spoed een nieuwe voorzitter benoemen om het bestuur weer op volle sterkte te brengen. Leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter, kunnen zich vanaf nu melden bij de secretaris door een e-mail met motivatie en CV te sturen. De kandidaatstelling eindigt op 29 mei, gelijk met de kandidaatstelling voor de lijsttrekker voor de PS2023. Van 1 juni tot en met 15 juni kan u uw stem uitbrengen op de nieuwe voorzitter. Op donderdag 2 juni zal er een online kennismaking plaatsvinden, daar ontvangt u later meer informatie over.
 
Het profiel voor de voorzitter van het regiobestuur vindt u hier.
 
We kunnen ons voorstellen dat er door dit bericht vragen ontstaan. Onze mailboxen staan altijd open voor onze leden, onze adressen vind je op de contactpagina.