Themabijeenkomst diversiteit en inclusie

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. 

D66 Zoetermeer wil met een interactieve themabijeenkomst aandacht schenken aan dit onderwerp. Inwoners en sociaal-maatschappelijke organisaties in Zoetermeer worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze themabijeenkomst. 

We kijken er naar uit om u te mogen ontmoeten en verheugen ons op uw komst! 
Aanmelden kan via [email protected] 

WANNEER:    DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 

HOE LAAT:    START 19.45, INLOOP 19.30

WAAR:    HERBERG OUDE KERK, DORPSSTRAAT 59, 2712AD ZOETERMEER