Algemene ledenvergadering 22 november

Op 22 november zal er weer een algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Leden zijn vanaf 19:30 uur welkom in De Kapelaan (Nicolaasplein 2, Zoetermeer).

De agenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda  
2. Mededelingen 
3. Verslag AAV 22 maart 2022
4. Rapport Verkiezingsevaluatiecommissie (Gemeenteraadsverkiezingen 2022)
5. PPC: Hoe nu verder?
6. Afdelingsreglement
7. Uit de Fractie
8. Begroting 2023
9. Verkiezing bestuursleden, waaronder de voorzitter
10. Rondvraag

We hopen je van harte te verwelkomen!