Frank Schoonbeek

Beeld: D66 Zoetermeer

Zoetermeer is een stad in de groei. Een groei die komt met kansen en met opgaven. Soms leuk en eenvoudig te realiseren, soms ingewikkeld en met pijnlijke keuzes.
De beste manier is om deze opgaven samen aan te pakken, met energie, realisme en optimisme en waarbij we kunnen rekenen op de kennis en kunde van de Zoetermeerders. Daar wil ik aan bijdragen.

  • 52 jaar
  • Zoetermeer

Sinds 2003 ben ik Zoetermeerder en ik voel me hier thuis; in een interessante stad, waar veel gebeurt en met veel groen in en om de stad. En Zoetermeer is een stad waar de inwoners graag een steentje aan willen bijdragen; aan hun buurt en aan het geluk van hun stadsgenoten. Daar kunnen en moeten we gebruik van maken. Van de inwoners, organisaties en bedrijven die heel goed weten hoe het beter kan in hun eigen wijk en in de stad.

Dat is ook de kracht van een echte SAMENleving. Ik heb me de afgelopen jaren als inwoner, vrijwilliger en als raadslid ingezet voor het ondersteunen van initiatieven waarmee we naar elkaar omkijken en waarbij we samen naar een mooiere, leukere en prettiger stad werken.  
Initiatieven ook die uitgaan van waar we als D66 voor staan; we laten iedereen vrij, maar we laten ook niemand vallen. 

Een van de belangrijkste uitdagingen wordt de woningbouw. Er moeten woningen bij. Iedereen kent wel iemand die moeite heeft om een passende woning te vinden. 
Ook bij het bouwen geldt; betrek mensen. Iedereen snapt dat een ander ook recht heeft op een woning. Bijna iedereen wil meedenken, en het zo vroeg mogelijk betrekken bij de plannen levert zinvolle input en zo min mogelijk weerstand op in het verdere traject.

Daarnaast moeten we zorgen voor kennis over de klimaat-ontwikkelingen. Door goede voorlichting en goede natuur-educatie gaan we zorgen dat de aandacht voor onze planeet, ook heel dichtbij, wordt gezien. Voorlichting op scholen over het belang van natuur en zorg voor ons klimaat, voorlichting aan volwassen over subsidiemogelijkheden voor het energiezuiniger maken van de huizen, het vergroenen van onze stad en milieubewuster leven. 

En tenslotte; we gaan met inwoners en organisaties bepalen hoe zij kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in hun buurt, aan een beter leefklimaat, aan gelukkiger en gezondere inwoners en hoe wij hen daar vanuit de gemeente bij zouden kunnen ondersteunen. Dat kan wat mij betreft bijvoorbeeld door het openhouden van de huidige bibliotheekvestigingen en deze inzetten als ontmoetingsplek in de wijk 

Dat samen, het mooier en beter maken van de stad; daar ga ik me voor inzetten.