Cees Budding

Beeld: eigen fot

Cees Budding is penningmeester van D66 Zeist

  • Deventer
  • Zeist
  • Hij/hem

In 2017 zijn we vanuit het buitenland teruggekeerd naar Nederland en in Zeist ‘geland’ – de faciliteiten van een stad met landelijke ruimte. Als programma manager strategische partnerschappen houd ik me onder meer bezig met de ontwikkeling van de rechtstaat en democratische instituties in het buitenland, en verkondig op conferenties dat de basis van de democratie je eigen gemeenschap is. Ik zie het penningmeesterschap bij D66 Zeist dan ook als een kans ‘to walk the talk’. Daarbij biedt het een kans om me in te zetten voor een thema dat me aan het hart gaat; burgerparticipatie.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik loop graag even de hei op van Heidestein-Bornia. Zeker bij een mooie zonsondergang kan het zich meten met de mooiste natuurgebieden in het buitenland.

Lievelingsboek en waarom?

Paul Auster’s Leviathan. Het is het verhaal van een auteur die door een aantal min of meer toevallige gebeurtenissen tot het inzicht komt dat voor zijn kritiek op de wereld woorden en fictie niet genoeg zijn; dat feiten worden geschapen door actie. 
En tegelijk is er voor de lezer steeds de vraag of hij/zij in het verhaal wordt gezogen door de feiten of de fictie.