Afdelingsbestuur D66 Zaanstreek

Ons team

Het bestuur is er klaar voor. Zij willen werken aan een afdeling waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. De afdeling bestaat de gemeentes Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Maak hieronder kennis met het bestuur!

In het najaar van 2009 hebben de algemene afdelingsvergaderingen van Wormerland en Zaanstad besloten tot een bestuurlijke samenwerking. De afdelingen hebben een gezamenlijk bestuur, maar blijven verder onafhankelijk van elkaar opereren. In 2020 is ook Oostzaan toegetreden tot deze afdeling, waarbij de afdeling is omgedoopt tot D66 Zaanstreek.

De leden van het afdelingsbestuur zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan de leden van D66 Zaanstreek. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de ledenadministratie, de financiën en organiseren van Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, elk met een eigen taak.

Neem contact op met het bestuur via [email protected]