Maxim van Ooijen

Maxim van Ooijen - Beeld: Ben Hofland

Vanaf het moment dat D66 Westland deel uit ging maken van de Westlandse gemeenteraad, ben ik lid van de fractie geweest. In deze laatste twaalf jaar heb ik het positief-kritische D66-geluid laten horen in en buiten het gemeentehuis en ook een aantal concrete dingen kunnen bereiken om de samenleving voor veel mensen een beetje beter te maken.

  • 56 jaar
  • 's-Gravenhage
  • Wateringen
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Wateringen, het dorp waar ik ben opgegroeid. De monumenten, de winkels, de gezelligheid, de bouwgeschiedenis. Korte afstanden naar omliggende plaatsen en voorzieningen, maar altijd weer een echt gevoel van thuiskomen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de enige partij die de problemen en uitdagingen in de maatschappij met een nuchtere en pragmatische blik bekijkt en redelijke alternatieven biedt. Wij zijn niet te beroerd om complimenten uit te delen als dat verdiend is, maar ook niet om de vervelende vragen te stellen als dat nodig is. We doen aan politiek op een eerlijke, betrouwbare manier. Daarbij hoort dat we mensen niet naar de mond praten om ze te laten horen wat ze willen horen, maar dat we op grond van feiten en argumenten komen tot een besluit in het algemeen belang.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Westland is een grote gemeente in Zuid-Holland en de Metropoolregio en moet zich daarnaar gedragen. De belangrijke uitdagingen in onze economie, de aanleg van de lightrail en de ontwikkeling van de Horticampus kunnen we niet alleen aanpakken en dat moeten we ook niet willen proberen. Wij hebben onze buurgemeenten en de hogere overheden net zo hard nodig als zij ons. Dat betekent dat we elkaar vast moeten houden en samen de schouders eronder moeten zetten. Daar liggen de kansen voor Westland.

Wat zijn drie zaken die je als raadslid wil veranderen?

Ik vind dat je niet dingen moet willen veranderen om het veranderen. Het risico bestaat dat je vergeet aandacht te geven aan de lopende zaken die goed gaan. Waar ik extra aandacht aan zou willen geven is bescherming van het Westlandse cultuur-historisch erfgoed, een goed gebruik van gemeentelijke accommodaties en de instandhouding van het openbaar vervoer.