Elise Borsboom

Elise Borsboom - Beeld: Ben Hofland

Al sinds ik stemgerechtigd ben, stem ik D66. Tijdens de TK2021 heb ik ook de stap genomen om lid te worden van de partij. D66 is vooral ‘mijn partij’ vanwege de progressieve houding, zeker bij medisch-etische kwesties.

Ook ligt mijn hart bij het onderwijs: Ik zet mij heel graag in voor kansengelijkheid. In mijn werk ben ik dagelijks met leerlingen bezig voor wie dat, om uiteenlopende redenen, niet vanzelfsprekend is. Op school doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het volgen van onderwijs voor hen makkelijker wordt. Ik denk dat de school waar ik werkzaam ben daar vooruitstrevend in is, zeker als het ook gaat om passend onderwijs én de nasleep van de lockdowns waar we de afgelopen twee jaar mee te maken hebben gehad.

De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten bij onze leerlingen, waar we op dit moment in de maatschappij nog niet zo goed weten wat we daarmee aan moeten. De kennis en ervaringen zou ik graag ook op scholen in het Westland door willen geven. Ik denk dat hier nog veel te verbeteren valt, juist ook omdat gecompliceerdere zorg om passend onderwijs mogelijk te maken hier niet altijd binnen handbereik is – leerlingen moeten hiervoor vaak naar de stad. Ik denk dat dat anders moet én kan. De jeugd is immers de toekomst (hoe cliché dat ook klinkt) en ik draag graag mijn steentje bij.

  • 27 jaar
  • Den Haag
  • 's-Gravenzande
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

‘De groene schakel’, een relatief nieuw stuk aangelegd natuur tussen ’s-Gravenzande en Monster in. Je ziet ontzettend veel kassen, maar de omgeving is prachtig opnieuw aangelegd. Dit is echt Westland pur sang.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij vooruitstrevendheid. In de huidige maatschappij lijkt conservatief gedachtegoed weer terrein te winnen en dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Deze partij verwoordt uitstekend welke kant ik op zou willen gaan.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het zoeken naar verbinding tussen al die meningen.

In het onderwijs: oog hebben voor de mentale problemen die zijn ontstaan tijdens de lockdowns de afgelopen twee jaar.