Vacature verenigingsadviseur

Het Landelijk Bureau D66 zoekt per 1 juni of zoveel eerder als mogelijk is, een nieuwe verenigingsadviseur. We bieden een functie van 32 tot 38 uur per week voor iemand met minimaal vier jaar werkervaring waarin je met alle facetten die de vereniging D66 heeft, in aanraking komt.

We zoeken een behendige verbinder die contacten onderhoudt en adviseert. Daarnaast zoeken we iemand die zelfstandig projecten kan initiëren en deze ook kan trekken, en parallel daaraan snel kan schakelen met de diverse betrokkenen binnen onze vereniging (zoals de lokale en regionale afdelingen en fracties, het Landelijk Bestuur, en de verschillende clusters binnen het Landelijk Bureau).

Door je eigen kennis van D66, ervaring, houding en senioriteit ben je een integere en geaccepteerde gesprekspartner binnen de partij. Je kan goed zelfstandig zaken uitdenken én ze vervolgens ook doen. Je haalt voldoening uit het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden. Ook bij tegengestelde belangen lukt het je om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je signaleert vroegtijdig de opmaat naar conflicten en bezit de vaardigheid om daarop te anticiperen en de problemen te voorkomen dan wel die snel en diplomatiek op te lossen. Je hebt daarom bij voorkeur ervaring met mediation en staat open voor feedback daarop. Collega’s, maar vooral ook afdelingsbesturen en vrijwilligers kan je inhoudelijk en persoonlijk begeleiden, waarbij je hen helpt in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je bent iemand die actief een netwerk bouwt en onderhoudt met alle bestuurslagen binnen D66. Je legt daarbij gemakkelijk contacten en je bent benaderbaar, en tegelijkertijd ben je in staat om discreet en zo nodig in vertrouwelijkheid te werken.

Functie-omschrijving

De verenigingsadviseur onderhoudt contacten binnen de vereniging met lokale en regionale D66-afdelingen. De contacten zullen vooral zijn met de besturen, maar daarnaast ook met fracties. Omdat je veel met vrijwilligers gaat werken is flexibiliteit en beschikbaarheid in de avonduren en in het weekend essentieel. Je ondersteunt en adviseert de besturen bij het uitoefenen van hun (vrijwillige) bestuurswerk. Je vertaalt het strategisch plan en de besluiten van het Landelijk Bestuur naar concrete acties en ondersteuning richting regio- en afdelingsbesturen. Daarnaast pak je signalen uit de vereniging op en koppelt die terug aan collega’s op het Landelijk Bureau, of formuleert op basis daarvan een verbeterproject. Mediation door jou of een vrijwilliger uit de vereniging is gebruikelijk. Je opereert daarbij ook als sparringpartner voor het Landelijk Bestuurslid dat je ondersteunt, je manager, de andere verenigingsadviseur en de verenigingsjurist. Tot slot trekt deze verenigingsadviseur zelfstandig een aantal projecten binnen het cluster.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?

Het komende jaar zal voor een groot deel in het teken staan van de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Veel contacten, communicatie en processen met de vereniging (bijna 300 afdelingen en 11 regio’s) lopen via de verenigingsadviseurs.

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor afdelings- en regiobesturen bij vragen of problemen.
 • Issues binnen de vereniging op een integere wijze benaderen en daar waar mogelijk oplossen.
 • Je vertaalt het strategisch plan en beleid van het Landelijk Bestuur naar acties op regionaal en lokaal niveau;
 • Je verbindt de verschillende besturen om de organisatiekracht van de vereniging te professionaliseren en de verstevigen.
 • Je pakt signalen in de vereniging op en legt die in overleg met je manager neer bij de juiste persoon.
 • Je leidt soms zelf (deel)projecten. Je werkt dan nauw samen met de managers en of medewerkers van de overige clusters en voert in samenwerking met de manager V&O regie op de inzet van de medewerkers bij cluster overstijgende werkzaamheden.
 • Je vindt het leuk om (politieke) bijeenkomsten voor de vereniging te organiseren.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Politieke sensitiviteit
 • Coachen
 • Flexibiliteit
 • Onderhandelen
 • Netwerkgerichtheid
 • Verbinden
 • Resultaatgerichtheid
 • Procesvaardigheden; snel kunnen schakelen tussen inhoud, procedure, proces en gevoel

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Groot relativeringsvermogen
 • Rust en geduld
 • Kunnen omgaan met weerstand en kritiek en deze niet persoonlijk opnemen
 • Goed in timemanagement
 • Empathie
 • In brede zin duidelijk en respectvol grenzen kunnen aangeven (tijd, gedrag, procedures)

Aanvullend beschik je in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • HBO+ of WO denk-/werkniveau
 • Minimaal vier jaar werkervaring
 • Kennis en affiniteit met het D66-gedachtegoed
 • Kennis van de politieke vereniging D66
 • Bij voorkeur heb je (enige) ervaring met mediation

Plaats in de organisatie

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 heeft haar landelijke partijbureau (“Landelijk Bureau”) in Den Haag. Dit bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteuning van de vereniging, de leden en het Landelijk Bestuur. Het strategisch beleid van D66 wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur en de leden van de vereniging op het congres.

Het Landelijk Bureau is ingedeeld in vier clusters en telt zo’n 40 medewerkers en stagiairs. De verenigingsadviseur valt in het cluster Vereniging & Opleiding met aan het hoofd een manager. Dit cluster telt twaalf medewerkers en valt bestuurlijk onder het Landelijk Bestuurslid Vereniging & Opleiding. Je werkt nauw samen met dit bestuurslid en je manager voor de algehele strategie en aanpak. En je spart natuurlijk regelmatig met je collega- verenigingsadviseur.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 -38 uur per week, vanaf 1 juni (eerder beginnen is mogelijk) aanstaande. In eerste instantie bieden we een dienstverband van een jaar, met uitzicht op verlenging. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag, maar je werkzaamheden vinden op dit moment i.v.m. Covid19 veelal vanuit huis plaats. Gedeeltelijk vanuit huis werken blijft uiteraard ook na Corona mogelijk. Zodra reizen weer mogelijk is zullen je werkzaamheden vaak door het hele land plaatsvinden; Specifiek voor deze functie is dat je, zeker in de periodes van piekbelasting (die regelmatig rond verkiezingen voorkomen) ook ’s avonds en in weekenden bereikbaar dan wel ergens aanwezig moet zijn. We vragen hiervoor dus een behoorlijke mate van flexibiliteit.

De functie is ingeschaald in schaal 11 van de schalen van de BBRA (exacte trede afhankelijk van je werkervaring). Het Landelijk Bureau kent verder 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding op basis van OV en een pensioenregeling. Er kan een aanloopschaal gehanteerd worden. Omdat je uit hoofde van je functie veel moet reizen ontvang je, zodra wij weer op kantoor zullen werken, in principe een NS Business Card OV (2e klas). Op dit moment is hier nog geen sprake van i.v.m. Covid19. We bieden, in goed overleg, ruimte voor een (relevante) opleiding in het kader van je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Je werkt, zodra het kan, in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Belangstelling?

Voor vragen kan Sabine Andeweg, Manager Vereniging & Opleiding, worden benaderd, via [email protected] of 06-50604661.

Solliciteren kan tot en met zondag 11 april 2021, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Martijn Bordewijk, Coördinator HR, via [email protected]

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 en 19 april (data onder voorbehoud). Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) en een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de procedure. Alle sollicitaties worden op dezelfde manier en inhoudelijk behandeld. We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s. Wil je ons vertellen hoe deze vacature inclusiever kan? We horen je graag.

Belangstelling?

Solliciteren kan tot en met zondag 11 april 2021, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau.