Vacature Projectleider Inclusie & Diversiteit

Het Landelijk Bureau D66 zoekt per 1 oktober of zoveel eerder als mogelijk is, een Projectleider Inclusie & Diversiteit. We bieden een functie van 32 tot 38 uur per week voor iemand met minimaal twee jaar werkervaring waarin je aan de slag gaat met projecten op het gebied van diversiteit, inclusie en waarin je ondersteuning biedt aan verschillende commissies (waaronder integriteit, netwerken en thema-afdelingen) binnen D66. Daarbij kom je met de vele facetten die de vereniging heeft in aanraking.

Traditioneel zijn wij de partij die vooroploopt. Doorpakt. Kansen ziet waar anderen bedreigingen zien. Dat doen we in de politieke arena, maar ook binnen onze partij hebben we die opdracht. Daarom willen wij juist ook als het gaat om diversiteit en – nog belangrijker- inclusie vooroplopen. Want iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze partij. In het Landelijk Bestuur is Shermin Amiri aangesteld als projectbestuurslid Diversiteit & Inclusie om alle initiatieven een extra boost geven.

Om dit bestuurslid en deze initiatieven te ondersteunen, zoeken we een praktische verbinder die contacten onderhoudt en adviseert. Daarnaast zoeken we iemand die zelfstandig projecten kan initiëren en deze ook kan trekken, en parallel daaraan snel kan schakelen met de diverse betrokkenen binnen onze vereniging.

Je weet wat het is om zaken adequaat, kordaat en prettig te regelen – Je bent namelijk het centrale aanspreekpunt voor en van alle voorkomende praktische, inhoudelijke en administratieve werkzaamheden op het gebied van inclusie en diversiteit voor het cluster Vereniging & Opleiding.

Je kan goed zelfstandig zaken uitdenken én ze vervolgens ook doen en effectief communiceren. Je haalt voldoening uit het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden. Ook bij tegengestelde belangen lukt het je om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Functieomschrijving

De afgelopen maanden heeft de denktank inclusie voor de korte- en lange termijn plannen opgehaald en is er toegewerkt naar concrete ideeën om diversiteit en inclusie te bevorderen binnen de vereniging. De komende periode moeten deze plannen geconcretiseerd en uitgezet worden.

Het is belangrijk dat je goed waarneemt wat er in sessies van de diverse teams gebeurt en dat, met behulp van je schrijfvaardigheid, goed vertaalt naar een (overzichtelijke) samenvatting/verslag en actiepuntenlijst. Je draait er je hand niet voor om mensen te bellen en dingen te organiseren. Je hebt daarbij oog voor diversiteit en voor inclusief taalgebruik; Je kan teksten ‘tegen’-lezen en zelf stukken opstellen.

Omdat je veel met vrijwilligers gaat werken is flexibiliteit en beschikbaarheid in de avonduren en in het weekend essentieel. Je ondersteunt en adviseert de besturen bij het uitoefenen van hun (vrijwillige) bestuurswerk. Je vertaalt plannen en de besluiten van het Landelijk Bestuur en de voornoemde commissies naar concrete acties en ondersteuning richting regio- en afdelingsbesturen. Daarnaast pak je signalen uit de vereniging op en koppelt die terug aan collega’s op het Landelijk Bureau, of formuleert op basis daarvan een verbeterproject.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?

Het komende jaar zal voor een groot deel in het teken staan het verder opzetten en verbreden van de inzet binnen de vereniging op diversiteit, inclusie en integriteit.

 • Inhoudelijk meedenken over beleid t.a.v. diversiteit & inclusie binnen de vereniging (en het kantoor) en hierover adviseren;
 • Het geven van trainingen binnen de partij hierover;
 • Zelfstandig opstellen, beheren en bewaken van de afspraken, agendapunten en de notulen (compact verslag plus besluitenlijst) voor diverse teams van collega’s en vrijwilligers werkzaam op het gebied van inclusie & diversiteit. Het in brede zin (ambtelijk) ondersteunen van verschillende commissies binnen onze vereniging;
 • Het zelfstandig en proactief verwerken van documenten en notities en signalen van binnen de partij; kennisnemen van de inhoud en inschatting van relevantie voor het betrokken landelijk bestuurslid/de voorzitter, management en andere onderdelen van de vereniging. Zorgen dat het beleid goed op de agenda komt binnen de partij;
 • Contact onderhouden met (actieve) leden en vragen beantwoorden via diverse communicatiemiddelen;
 • Naast de eerdergenoemde projecten pak je ook andere projecten binnen het Landelijk Bureau op.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Flexibiliteit
 • Ondernemerschap
 • Servicegerichtheid
 • Diversiteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Zelfsturing
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Reflecteren

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Empathie
 • Rust
 • betrouwbaarheid

Aanvullend beschik je in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • HBO+ of WO denk-/werkniveau (studierichting: organisatiewetenschappen, bestuurskunde, maatschappijleer of een soortgelijke sociale studierichting)
 • Minimaal twee jaar werkervaring
 • Kennis en kunde op het gebied van diversiteit, inclusie en/of integriteit
 • 1 of 2 jaar werkervaring bij voorkeur in een ambtelijke, politieke of bestuurlijke omgeving
 • Ervaring met reglementen, in het toepassen van procedures (en/of je maakt deze je snel eigen)

Bij voorkeur heb je ook:

 • Kennis en kunde op het gebied van diversiteit, inclusie en/of integriteit
 • 1 of 2 jaar werkervaring bij voorkeur in een ambtelijke, politieke of bestuurlijke omgeving
 • Ervaring met reglementen, in het toepassen van procedures (en/of je maakt deze je snel eigen)

Plaats in de organisatie

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 heeft haar landelijke partijbureau (“Landelijk Bureau”) in Den Haag. Dit bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteuning van de vereniging, de leden en het Landelijk Bestuur. Het strategisch beleid van D66 wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur en de leden van de vereniging op het congres.

Het Landelijk Bureau is ingedeeld in vier clusters en telt zo’n 40 medewerkers en stagiairs. De projectleider valt in het cluster Vereniging & Opleiding met aan het hoofd een manager. Dit cluster telt twaalf medewerkers en valt bestuurlijk onder het Landelijk Bestuurslid Vereniging & Opleiding. Je werkt nauw samen met dit bestuurslid, het Projectbestuurslid Diversiteit & Inclusie en je manager voor de algehele strategie en aanpak.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 -38 uur per week, vanaf 1 oktober 2021 (eerder beginnen is mogelijk). In eerste instantie bieden we een dienstverband van een jaar, met uitzicht op verlenging. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag, maar je mag je werkzaamheden in verband met de coronamaatregelen ook veelal vanuit huis doen. Gedeeltelijk vanuit huis werken blijft uiteraard ook na Corona mogelijk. Nu reizen weer meer mogelijk lijkt te zijn, zullen je werkzaamheden soms door het hele land plaatsvinden. In periodes van piekbelasting (bijvoorbeeld rond verkiezingen) moet je soms ook ’s avonds en in weekenden bereikbaar dan wel ergens aanwezig zijn. We vragen hiervoor dus een behoorlijke mate van flexibiliteit.

De functie is ingeschaald in schaal 10 van de schalen van de BBRA (exacte trede afhankelijk van je werkervaring). Het Landelijk Bureau kent verder 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, een reiskostenvergoeding op basis van OV en een pensioenregeling. Er kan een aanloopschaal (9) gehanteerd worden. We bieden, in goed overleg, ruimte voor een (relevante) opleiding in het kader van je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Je werkt, zodra het kan, in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Belangstelling

Voor vragen kan Sabine Andeweg, Manager Vereniging & Opleiding, worden benaderd, via [email protected] of 06-50604661.

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Sabine Andeweg, via [email protected]

De eerste sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk al in de week na de deadline plaats. Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) en een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de procedure. Alle sollicitaties worden op dezelfde manier en inhoudelijk behandeld. We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s. Wil je ons vertellen hoe deze vacature inclusiever kan? We horen je graag.