Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Projectcoördinator Democratische Vernieuwing

De Mr. Hans van Mierlo Stichting zoekt per 1 maart een nieuwe collega. We bieden een interessante fulltime functie voor een ervaren (medior) projectleider die vanuit wetenschappelijke invalshoek wil bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van het sociaal-liberale gedachtegoed en aan het koppelen van academisch onderzoek aan de politieke en maatschappelijke praktijk. In verband met de looptijd van het project gaat het om een dienstverband van acht maanden.

Organisatie

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijk wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten, zoals het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops en het publiceren van het tijdschrift Idee.

Functieomschrijving

De voornaamste taak van de Projectcoördinator democratische vernieuwing is de begeleiding van de totstandkoming van een bestuursresolutie over dit thema. De projectcoördinator voert gesprekken met verschillende belanghebbenden binnen en buiten D66 en organiseert bijeenkomsten met (medewerkers van) Eerste- en Tweede Kamerleden om zo tot een analyse te komen van de huidige  instrumenten en nieuwe (digitale) mogelijkheden voor democratische versterking. Het project draait niet alleen om politieke democratie, maar ook om maatschappelijke democratie binnen sectoren als wonen, zorg en onderwijs.

Uiteindelijk moet deze analyse uitmonden in een resolutie met concrete voorstellen op het gebied van democratische vernieuwing die op het najaarscongres 2018 wordt voorgelegd aan onze leden en waar onze fracties, bestuurders, programmacommissies en andere sociaal-liberalen mee aan de slag kunnen.

Naast deze werkzaamheden draagt de Projectcoördinator bij aan de ontwikkeling en verspreiding van het sociaal-liberale gedachtegoed door het doen van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Ook het beleggen van expertmeetings, het organiseren van lezingen en symposia, en het geven van trainingen over het sociaal-liberale gedachtegoed behoren tot het takenpakket.

Als lid van een klein team wordt van de medewerker ook een inhoudelijke (en waar nodig organisatorische) bijdrage verwacht aan de activiteiten en projecten van de andere medewerkers van de Van Mierlo Stichting.

Onze ideale nieuwe collega…

 • Is een denker, die ook graag doet. Hij/zij is in staat om in korte tijd kennis te nemen van complexe maatschappelijke discussies, denkkaders en thema’s, deze te doorgronden en te vertalen naar sociaal-liberale politieke gedachtevorming en naar de praktijk;
 • Voelt zich vertrouwd met het leiden van gesprekken en interviewen;
 • Heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Is proactief, beschikt over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden en kan mensen binden;
 • Heeft een goed sociaal-liberaal kompas en beschikt over politieke sensitiviteit;
 • Is collegiaal en participeert actief binnen het Van Mierlo Stichting team en het cluster Gedachtegoed & Internationaal en reflecteert en ontwikkelt zich daarbinnen als professional;
 • Heeft de missie van de Van Mierlo Stichting in beeld en kan haar doelstellingen omzetten in concrete acties en activiteiten. Kan een (deel-)project met succes starten, begeleiden en afronden;
 • Is bereid flexibele werkuren, ook in avonden en weekenden, te hanteren;
 • Weet te enthousiasmeren en het beste te halen uit (werken met) vrijwilligers.

Je beschikt over deze competenties:

 • Politieke sensitiviteit;
 • Uitstekende schrijfvaardigheid;
 • Goede mondelinge en presentatievaardigheden;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Ondernemerschap;
 • Visie;
 • Verbindend vermogen.

Aanvullend beschik je in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • WO denk-/werkniveau;
 • Relevante werkervaring in een bestuurlijk complexe omgeving;
 • Projectmanagementervaring;
 • Kennis van en affiniteit met D66-gedachtegoed.
 • Bekend met theorie en geschiedenis van de democratie. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een achtergrond in geschiedenis, politicologie, filosofie, of een vergelijkbare opleiding.
 • Kennis van hoe de vereniging D66 functioneert, strekt tot aanbeveling.

Plaats in de organisatie

Organisatorisch maakt de Stichting deel uit van het Cluster Gedachtegoed & Internationaal en is onderdeel van het Landelijk Bureau van D66. Het Landelijk Bureau is het kloppend hart van de politieke vereniging D66, waarbij vrijwilligersmanagement en het ontsluiten en verbinden van de kennis, kunde en energie binnen de partij voorop staan.

Het werk van de Projectcoördinator Inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Van Mierlo Stichting, tevens manager van het gehele cluster G&I. Vanuit het Landelijk Bestuur is het bestuurslid Kennis & Kunde verantwoordelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor bij voorkeur 38 uur (32 uur is bespreekbaar) per week, vanaf 1 maart aanstaande. Wij bieden een dienstverband van acht maanden. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag. De functie is ingeschaald in schaal 9-10 van de BBRA (volledige werkweek is 38 uur, inschaling en exacte periodiek afhankelijk van werkervaring). Het Landelijk Bureau kent 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klasse en een pensioenregeling. Je werkt in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Belangstelling?

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Coen Brummer, clustermanager Gedachtegoed en Internationaal via coen.brummer@d66.nl. Praktische vragen over de procedure kan je stellen door een mail te sturen aan vacature@d66.nl.

Solliciteren kan tot en met 26 januari 2018, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Coen Brummer (clustermanager Gedachtegoed en Internationaal) via vacature@d66.nl. Een korte online screening (Google zoekopdracht) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 februari. Een eventueel tweede gesprek vindt de week daarop plaats.

Laatst gewijzigd op 8 januari 2018