Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Fondsenwerver op het Landelijk Bureau

Het Landelijk Bureau van D66 is op zoek naar een Fondsenwerver. We zoeken een ondersteuner met goed gevoel voor coördinatie en projectmatig werken, die het beheren van de totale giftenstroom voor de vereniging D66 in goede banen leidt. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 januari.

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 heeft haar landelijke partijbureau (“Landelijk Bureau”) in Den Haag.

Dit bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteuning van de vereniging, de leden en het Landelijk Bestuur. Het strategisch beleid van D66 wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur en de leden van de vereniging op het congres.

Wegens vertrek van een collega, zoeken wij zo spoedig mogelijk een Fondsenwerver. Het betreft een mooie functie voor iemand met enige jaren werkervaring. We zoeken een ondersteuner met goed gevoel voor coördinatie en ondersteuning, die het beheren van de totale giftenstroom voor de vereniging D66 in goede banen leidt.

Informatie over de rol binnen de organisatie

De fondsenwerver is een van de ondersteunende professionals binnen het Landelijk Bureau die op administratief, organisatorisch en op het gebied van relatiebeheer handen en voeten geeft aan onze fondsenwervingsactiviteiten.

Doel van de functie

Het kordaat, efficiënt en secuur regelen – en het centrale aanspreekpunt zijn – van alle voorkomende werkzaamheden rond fondsenwerving. De fondsenwerver is het eerste aanspreekpunt op het Landelijk Bureau voor alle collega’s met vragen over fondsenwerving, het Landelijk Bestuurslid Leden- en Fondsenwerving en de Fondsenwervingscommissie. Tevens beantwoordt de medewerker vragen van leden en donateurs op een warme, verbindende en uitnodigende wijze. De fondsenwerver geeft actief uitvoering aan de fondsenwervingsplannen en signaleert en benoemt continu kansen.

De fondsenwerver is verantwoordelijk voor het beheren van de totale giftenstroom voor de vereniging D66. Naast goede registratie van de gegevens en inning die daarmee samenhangen, ziet en benut de fondsenwerver kansen voor extra donaties. In de functie werk je nauw samen met het Landelijk Bestuurslid Fondsenwerving, die verantwoordelijk is voor de algehele strategie en aanpak. Samen met anderen binnen het cluster Campagne & Leden organiseer je evenementen en acties gericht op fondsenwerving en stem je af ten behoeve van ledenwerving en -behoud.

Het relatiebeheer van donateurs en gulle gevers ligt primair bij de Fondsenwervingscommissie maar de fondsenwerver is zeker in staat om deze rol waar nodig over te nemen. In deze functie ondersteun/coördineer je alle activiteiten om zowel nieuwe als bestaande donateurs blijvend aan D66 te binden. De uitvoering van al deze activiteiten doe je samen met diverse teams/collega’s in wisselende samenstelling -afhankelijk van het soort activiteit.

Organisatorische positie

Bestuurlijk valt de functie onder het Landelijk Bestuurslid Fondsen- en Ledenwerving.

Je hebt in deze functie te maken met veel verschillende onderdelen van de partij:

 • Fondsenwervingscommissie
 • Afdelings- en regiobestuursleden en –besturen
 • Landelijk Bestuur
 • Leden/donateurs
 • Politici op diverse niveaus

Functieprofiel en/of algemene kenmerken

 • Ondernemend en proactief;
 • Nauwkeurig en georganiseerd;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Gaat projectmatig en resultaat gedreven te werk;
 • Participeert actief binnen zijn cluster. Reflecteert en ontwikkelt zich als professional binnen zijn cluster en de vereniging. Kan af en toe een ‘coördinerende’ rol op zich nemen.
 • Geloof in het werk, kan boodschap sterk overdragen in alles wat je doet;
 • Bereid flexibele werkuren, ook in avonden en weekenden, te hanteren;
 • Hart voor de politieke partij D66, als ook voor de vereniging D66.

Je beschikt daarom over de volgende competenties:

 • Analytisch
 • Collegialiteit
 • Flexibiliteit
 • Ondernemerschap
 • Resultaatgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32-38 uur per week, vanaf 1 maart aanstaande; Eerder beginnen dan 1 maart is in overleg mogelijk. In eerste instantie bieden wij een dienstverband van een jaar. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag. In overleg is een hele of halve dag thuiswerken per week mogelijk. De functie is ingeschaald in schaal 8 of 9 van de BBRA (exacte periodiek afhankelijk van je werkervaring, het kan zijn dat we een aanloopschaal hanteren). Het Landelijk Bureau kent een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding op basis van OV en een pensioenregeling. Je werkt in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Belangstelling?

Voor inhoudelijke vragen kan Sander Bus worden benaderd, via s.bus@d66.nl of 070-3566066. Een uitgebreid functieprofiel kunt u hier downloaden.

Solliciteren kan tot en met zondag 28 januari 2018, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Sander Bus via vacature@d66.nl. De sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de eerste week van februari. Een korte online screening (Google zoekopdracht) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Vragen over de procedure kan je stellen aan Martijn Bordewijk (Coördinator HR) via vacature@d66.nl of 070-3566066.

Laatst gewijzigd op 11 januari 2018