Lizbeth Steinbach

Beeld: A. Van Helmond

Lizbeth Steinbach (1979) is sinds 2015 lid van D66 en maakt onderdeel uit van de steunfractie. In 2018 is zij commissielid niet-zijnde raadslid geworden van de commissie ruimte en economie. Vanaf november 2019 is Lizbeth raadslid en fractievoorzitter. Zij is onze lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijkse leven is zij beleidsmedewerker jeugd.

  • 42 jaar
  • Weert

Op jonge leeftijd was ik echt niet bezig met de politiek. Wat ik wel belangrijk vond was om mensen te helpen en iets te leren. Ik ben mijn hele werkzame leven al ambtenaar. Ambtenaar zijn betekent voor mij dat ik het algemeen belang dien en een bijdrage lever aan een beter leven voor inwoners. In 2015 nam ik het besluit om naast mijn werk, hobby en sport actief te worden in de politiek. In mijn ogen werd er te weinig op een positieve progressieve manier gekeken naar de uitdagingen en opgaven van onze gemeente.

Gewoon thuis in het buitengebied van Weert. Dichtbij de Tungelroyse Beek en de Krang, omdat ik daar tot rust kom en kan genieten van de natuur.

Ik ben trots op Weert. Het is een geweldige stad met mooie dorpen. Ik zie kansen voor Weert in bloei en groei en dan bedoel ik niet alleen in aantal inwoners, woningen of bedrijven, maar ook als een stad waar alle mensen zich thuis voelen, graag zijn en zich mogen verwonderen.

Het verminderen van het wantrouwen in de overheid en de politiek door het versterken van de lokale democratie, zorgen voor vernieuwing en participatie.

Kunst en cultuurbeleid minder worden gezien als een instrument om een doel te bereiken, maar sterk en gericht wordt ingezet in samenhang om de uitdagingen op andere gebieden zoals gezondheid, welzijn en jongerenparticipatie aan te gaan.

Dat er weer balans komt in de aandacht van de politiek voor zowel de zachte, menselijke kant als de hardere, financiële kant en dat voorstellen een maatschappelijke effect hebben.  

D66 betekent voor mij vrij zijn in denken en handelen, een visie hebben en met open blik de wereld zien. D66 staat voor een no-nonsens aanpak van problemen, gericht op de toekomst. We denken niet in problemen, maar in oplossingen en zijn bereid tot compromissen. Voorwaarde is dat er vooruitstrevend beleid gevoerd wordt op de inhoud. Verder is D66 de vereniging waar ik mij thuis voel, waar ik andere mensen ontmoet en waar ruimte is om open en oordeels loos met elkaar te praten. 


Dat een stem op D66 een stem is voor een duurzamer Weert, voor een leven lang leren, voor een leefbare woonomgeving en voor cultuur, want cultuur maakt de samenleving.