Kees de Jong

Kees de Jong - Beeld: D66 Waddinxveen

Kees de Jong is onze nummer 7 op de kieslijst. Maak hieronder verder kennis met hem!

  • 46 jaar
  • Rotterdam
  • Waddinxveen
  • Hij/hem
Als bewoner van de wereld heb je te maken met een drietal grote uitdagingen die op ons afkomen.
De impact die wij als mens en cultuur hebben op de natuur en het klimaat, de afname van tolerantie naar alle welwillenden in onze wereld en de toenemende concentratie van mensen binnen specifieke woongebieden.
 
Dit is geen ver van me bed show, dit is een persoonlijke uitdaging voor ons allemaal. Wij zullen allemaal bewust moeten zijn van de impact die onze keuzes hebben en daarnaar moeten handelen.
 
Langzaam verschoof daarbij voor mij de vraag van hoe ik mijn in leven wijzigingen moest aanbrengen om een positieve impact te hebben naar hoe de, in mijn ogen verkeerde, keuzes die anderen voor mij namen te kunnen helpen vormen en verbeteren.
 
Ik koos ervoor om mij actief in het gesprek te mengen. Om deelgenoot te zijn van de oplossing. Om samen met anderen te zoeken naar de juiste keuzes. Keuzes die recht doen aan eenieders onafhankelijkheid en die de financiële last niet bij bewoners van Waddinxveen neerleggen maar bij de organisaties die profiteren van die keuzes.   
 
Daarom wil ik mij graag op de eerder genoemde beleidsonderdelen inzetten zodat wij de keuzes binnen Waddinxveen zo maken dat we versnellend positieve impact hebben op onze leefomgeving.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

’t Weegje. Omdat je daar een mooie mix van rust en natuur kunt vinden. Lekker even wandelen of fietsen door ’t Weegje is dé manier om weer tot jezelf te komen. Ook is het een plek die mij steeds weer doet realiseren dat het te gemakkelijk keuzes maken in het verlenen van vergunningen om (bedrijfs-) gebouwen uiteindelijk het einde van ook dit mooie stukje Waddinxveen betekent.
Daarom zegt ik dan ook : “Nieuwbouw betekent nieuw groen.”
Om in Waddinxveen te mogen bouwen moeten ontwikkelaars betalen om binnen de gemeentegrens van Waddinxveen nieuwe natuur aan te leggen. Per saldo moet hierdoor de hoeveelheid groengebied en de biodiversiteit binnen Waddinxveen er op vooruit gaan en toenemen met evenveel of meer vierkant meters als aan het ontwikkelproject verloren is gegaan.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Waddinxveen heeft nu nog de kans een parel te worden binnen onze regio. Een plek van rust, gezelligheid en geluk. Een zelfstandig dorp dat met durf inzet op een fijne, gezonde en natuurrijke leefomgeving voor haar inwoners.
Daarop kunnen wij inzetten met de principe “Nieuwbouw betekent nieuw groen” en een klimaatneutraal-eis bij nieuwbouw, herbouw en bij functiewijziging van een object.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Wanneer ik het voorrecht zou krijgen plaats te mogen nemen als raadslid zal mijn inzet erop gericht zijn om recht te doen aan dat wat D66 in haar verkiezingsprogramma heeft aangegeven.
Daarbij gaat vanuit mij persoonlijk extra aandacht naar een klimaatneutraal-eis voor nieuwbouw, naar de regel dat nieuwbouw nieuw groen betekent en zal ik ervoor waken dat keuzes er niet toe dat inwoners de rekening gepresenteerd krijgen.