Spoedeisende hulp Dirksland moet bereikbaar blijven

Op initiatief van D66 is er vorige week bij de raadsvergaderingen van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne unaniem de motie aangenomen die de colleges opriep zich maximaal in te spannen om samen met de overige gemeenten in de Goeree-Overflakkee/Voorne-Puttenregio duidelijk te maken dat de sluiting van de SEH (spoedeisende hulp) onwenselijk is. D66 zal via hun tweede kamerleden bij de minister aandringen dat het schrappen van de 45 minuten regeling in onze regio tot zeer onwenselijke situaties leidt. Meerdere raadsleden van landelijke partijen sloten zich aan bij onze oproep.

Raden unaniem tegen sluiting SEH Dirksland

Woensdagavond werden alle drie de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de D66 motie tegen sluiting van de Spoedeisende Hulp post van het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland behandeld. De drie raden waren unaniem positief in hun betoog over de motie en de motie is dan ook drie keer unaniem aangenomen.

Mieke Bakker: “Dit is een heel mooi resultaat, niet alleen de gemeenteraadsleden waren positief maar ook de drie verantwoordelijke wethouders spraken zich positief uit over de motie. Het is voor zover ik weet de eerste keer dat een politieke motie unaniem door de drie raden aangenomen is en het is daarmee nog niet afgelopen, ook de raden in Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zullen deze motie nog bespreken en mogelijk ondersteunen. 

Gesprekken met het ziekenhuis

Naar aanleiding van deze motie vindt er nu op 3 november een overleg tussen de drie gemeenteraden en het bestuur van het Van Weel Bethesda ziekenhuis plaats. Mieke Bakker: we hebben in voorbereiding van deze motie al gesproken met dhr. Koos Moerland, voorzitter van het bestuur van het ziekenhuis, maar we hebben gemerkt dat er bij de collega raadsleden nog behoefte is aan extra informatie. In het overleg van 3 november zullen ook de vervolgstappen besproken worden die nodig zijn om de minister te overtuigen de Spoedeisende Hulp post in Dirksland open te houden.  

Samenwerking met andere partijen

De landelijke partijen in de gemeenteraden hebben al toegezegd hun fracties in de Tweede Kamer te benaderen om via hen vragen aan de minister te stellen. Ook de provinciale fracties zullen benaderd worden om vanuit de provincie ook druk te zetten op het openhouden van de spoedeisende hulp in Dirksland.