Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 april 2017

Voorlopige portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Vandaag is de voorlopige portefeuilleverdeling van de Tweede Kamerfractie bekend geworden. Fractievoorzitter Alexander Pechtold: “Als fractievoorzitter heb ik met alle 18 Kamerleden afzonderlijk gesproken om hun wensen te inventariseren. Daarna hebben we geprobeerd recht te doen aan al die wensen. Ik durf te zeggen dat alle Kamerleden een mooie portefeuille hebben waar ze zich vol overgave en enthousiasme op kunnen storten.” 

Alexander Pechtold (Fractievoorzitter)
Kunst en Cultuur

Stientje van Veldhoven
Energie; Klimaat; Gaswinning; Circulaire economie

Wouter Koolmees
Financiën (rijksbegroting); Rijksuitgaven Eurogroep/ecofin; Financiële Markten; Staatsdeelnemingen

Pia Dijkstra
Zorg (Cure); Medisch-ethisch; Oorlogsgetroffenen en Ned-Indië

Ingrid van Engelshoven
Binnenlandse Zaken; Politie, brandweer, crisisbeheersing; Rijksdienst; Auteursrecht

Vera Bergkamp
Zorg (Care (Wmo en Wlz)); Ouderenzorg; Geneesmiddelenbeleid; Alcohol en drugs; Familierecht/Familie van Nu 

Kees Verhoeven
Europese Zaken; Terrorisme; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/cybersecurity; Kansspelen

Paul van Meenen
Primair Onderwijs; Voortgezet Onderwijs; hbo en universiteit; Algemene Zaken/Koninklijk huis

Jan Paternotte
Economische Zaken/MKB; Innovatie/Wetenschap; Marktordening en mededinging; Toerisme; Media

Steven van Weyenberg
Fiscaliteit/belastingen; AOW en pensioenen; Arbeidsmarkt; Arbeidsongeschiktheid; Zzp’ers

Sjoerd Sjoerdsma
Buitenlandse Zaken; Artikel 100 procedure/missies; Wapenexportbeleid; Internationaal Strafrecht; Emancipatie 

Rob Jetten
Spoor/Openbaar vervoer; Wegen; Luchtvaart/Scheepvaart; Waterkwaliteit/-veiligheid; Democratische Vernieuwing

Jessica van Eijs
Wonen; Ruimtelijke ordening; Krimp; Milieu; Omgevingswet 

Salima Belhaj
Defensie materieel; Defensie personeel; Voortgang missies; Veteranenbeleid

Maarten Groothuizen
Strafrecht (OM/rechters); Slachtofferhulp; Prostitutie en mensenhandel; Financieel-economische criminaliteit; Ondernemingsrecht/faillissementsrecht; Immigratie en Asiel

Achraf Bouali
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; TTIP/CETA; Integratie

Rens Raemakers
Kinderopvang/kindregelingen; Jeugdzorg; Jeugdcriminaliteit; Arbeid en Zorg; Participatiewet; Armoede- en schuldenbeleid

Antje Diertens
Sport en bewegen; Preventie; GGZ; MBO; Koninkrijksrelaties 

Tjeerd de Groot
Landbouw; Visserij; Natuur; Dierenwelzijn; Voedsel(productie)