Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 november 2014

Vijf voorstellen voor versterken energieakkoord

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven constateert dat het niet goed gaat met het Nederlandse Klimaat- en energiebeleid. In plaats van er een tandje bij te doen, stelt het Kabinet echter steeds de ambities naar beneden bij. Daarom doet D66 vijf voorstellen om het Energieakkoord te versterken. Vanavond spreekt de Tweede Kamer over duurzame energie.

De PvdA sprak in haar verkiezingsprogramma over 18% duurzame energie in 2020. In het regeerakkoord van PvdA en VVD was afgesproken dat in 2020 16% van de energie duurzaam zou worden opgewekt. Later is dat doel in het energieakkoord wederom verlaagd naar 14%. Een groot deel van de doelstellingen uit het Energieakkoord moeten, 14 maanden na ondertekening, nog steeds met concrete afspraken worden ingevuld. De Nationale Energieverkenning stelt dat ook dát doel niet wordt gehaald. Ondertussen vindt minister Kamp de Kamer te veeleisend.

Willen we dat het Energieakkoord in 2016 nog geloofwaardig is, dan moeten alle openstaande afspraken in 2015 worden ingevuld.  Taken die nu blijven liggen, zoals grootschalige energiebesparing, duurzame warmte, en innovatie, moeten worden opgepakt. Bovendien mist er een visie op wat we gaan doen als het Energieakkoord na 2023 is afgelopen. De technologie van vandaag, biedt nog geen antwoord op de uitdagingen van morgen. D66 doet daarom vijf voorstellen:

Innovatiegelden

Binnen de subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) was in 2013 €50 miljoen beschikbaar voor innovatie. Via de Topsector Energie kwam dit geld toch weer terecht bij innovatie op fossiele bronnen als gas. Dat is niet duurzaam en hiermee richten we de blik niet op de toekomst.

Wat D66 betreft moet geld uit de SDE+ gaan naar nieuwe oplossingen voor lange-termijn-problemen. Dus zowel naar toegepast onderzoek, als naar radicale innovatie. Enerzijds voorkomen we dat we afhankelijk blijven van bestaande technologieën, anderzijds leidt dit tot kostenbesparing.

Duurzame warmte

De minister heeft voor volgend jaar een Gasvisie aangekondigd. In de toekomst is de gasvoorraad van Nederland op. Over 10, maximaal 15 jaar, importeren we meer gas dan dat we exporteren. Voor ons gas zullen we afhankelijk zijn van onbetrouwbare regimes zoals Rusland en Saoedi Arabië. Dat is onwenselijk en onnodig. Daarom moeten we nu alvast beginnen met nieuwe ideeën.

Gas wordt in Nederland hoofdzakelijk gebruikt voor onze verwarming. Op dit moment ontbreekt de infrastructuur voor warmte zoals die bestaat voor gas. Daarom pleit D66 ervoor dat de minister ook een Warmtevisie ontwikkelt. We zoeken immers nieuwe oplossingen voor warmte. In deze Warmtevisie moet naast gas ook aandacht zijn voor andere bronnen zoals warmte uit de industrie, geothermische warmte, warmte leverende kassen etc. Kortom, we richten ons op de toekomst.

Bijstoken biomassa

vanaf 2015 komt er subsidie op het bijstoken van biomassa in kolencentrales om energie op te wekken. In de oven verdwijnen allerlei grondstoffen als biomassa, die nog een veel betere andere economische bestemming hadden kunnen hebben. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat we groenafval, wat vroeger verwerkt werd tot tuinaarde, bijstoken in kolencentrales en vervolgens turf  importeren uit Rusland om maar tuinaarde te hebben. Daarvoor worden in Rusland moerassen afgegraven, wat leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen. Ook hout dat we nog uitstekend kunnen gebruiken voor het bouwen van pallets of als spaanplaat verdwijnt in de oven.

We moeten alleen laagwaardig restafval in de ovens verbranden. Dat betekent dat we het aantrekkelijk maken om eerst de waardevolle grondstoffen uit deze biomassa halen en niet in de oven doen.  Wat D66 betreft worden kolencentrales verplicht om bij te stoken volgens de duurzaamheidscritera die ons in het Energieakkoord beloofd zijn.

Energiebesparing industrie

Volgens de Nationale Energieverkenning halen we als alles meezit in 2020 slechts 60% van onze doelstelling wat betreft energiebesparing. Vooral in de industrie is er nog een wereld te winnen. De industrie erkent dat en dringt aan op een fonds waarmee investeringen in energiebesparing makkelijker kunnen worden gefinancierd.

D66 pleit voor een fonds waarin rente en aflossingen weer terugvloeien. Hiermee zijn de investeringen aantrekkelijker en is er geen sprake van subsidie. Hiermee kan de noodzakelijke versnelling van energiebesparing worden ondersteund. D66 wil dat minister Kamp met de industrie onderzoekt hoe dit kan worden opgezet.

Wind op zee

Bij het aanleggen van windparken, zowel op zee als op wind moet hoog tempo worden gemaakt. Dat kan alleen als iedereen samenwerkt, en wettelijke en fiscale kaders op tijd en duidelijk worden ingesteld. Dat gaat nu niet goed: omwonenden, windmolenbouwers en overheden rollen ruziënd over tafel. Daarom moet minister Kamp tijdig met alle betrokken partijen om de tafel. Zo worden zij bij het proces betrokken en worden zij niet met voldongen feiten geconfronteerd.