Sam Janssen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

  • 28 jaar
  • Venlo
  • 't Ven – Venlo
  • Hij/hem

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Dat we gaan handelen vanuit een visie waarin we samen met de inwoners kijken naar waar we als samenleving naartoe willen groeien.
  • Een schone leefomgeving vind ik ontzettend belangrijk. Sporten en bewegen in de buitenlucht draagt bij aan ieder zijn gezondheid maar kan ook niet bevorderend zijn wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Denk aan de fijnstoffen die je extra inademt bij sportieve activiteiten of te wonen in een omgeving omringd door druk verkeer. We moeten meer doen om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren zodat er in onze gemeente met een gerust hart gesport en geleefd kan worden.
  • Venlo kan nog toegankelijker en inclusiever worden gemaakt voor bijvoorbeeld internationale mensen en mensen met een beperking. Venlo is een stad waarin echt iedereen mee hoort te kunnen doen. Een eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn het communiceren op informatieborden in het Engels en doormiddel van pictogrammen. Ook van gebarentaal een verplicht vak maken op onze basis- en/of middelbare scholen zou hier positief aan kunnen bijdragen.     

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Sportpark Bakenbos, dit is voor mij een plek waar elk aspect waar ik voor sta bij elkaar komt: Gezondheid, verbinding en gezelligheid in een groene omgeving

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

In Venlo zie ik kansen om te groeien naar een gemeente die een circulaire economie stimuleert en een substantiële bijdrage levert aan een CO2 neutrale gemeente. Een gemeente waar studenten zich ook na hun studie willen vestigen. Een Venlo waarin iedereen telt en mee kan doen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een progressieve partij waar vrije denkers de ruimte krijgen om hun ideeën en idealen te delen. Met D66 heb ik hier in een partij gevonden waar ik mijn standpunten het best naar voren kan brengen om mee te bouwen aan een groene, gezonde en kansrijke gemeente Venlo.