Frans Aerdts

Frans Aerdts - Beeld: Peter de Ronde, Zebra fotostudio’s

  • 53 jaar
  • Blerick
  • Venlo Oud-Zuid
  • Hij/hem

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het transformeren van Efficiëntie naar Effectiviteit, van Lineair naar Circulair en van Controle naar Support, vormen de drie uitdagingen op basis waarvan we het D66 verkiezingsprogramma 2022 hebben vormgegeven.
  • Als raadslid wil ik vanuit deze drie uitgangspunten met name kijken naar materiaalstromen en de mogelijkheden van het sluiten van regionale kringlopen binnen de principes van c2c en een circulaire economie.
  • De regionale thema’s gezondheid, voeding en educatie vertalen naar laagdrempelige initiatieven en projecten waarbij de burger vanuit regievoering, ambassadeurschap of project initiator, in samenwerking met de overheid en professionals, technologische en innovatieve ontwikkelingen, kan ondersteunen en onderhouden.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid.
Het is een heerlijk gevoel om door een tuin te lopen waarvan je 5 jaar geleden het idee opperde en wat in samenwerking met en vanuit een buurtinitiatief van planvorming naar realisatie is gegaan. In het voorjaar 2022 is de officiële opening gepland en als voorzitter van de gelijknamige stichting ben ik trots op alle betrokkenen. Alle vrijwilligers die vanuit hun eigen kunnen een bijdrage leveren om dit parreltje midden in de eigen woonwijk mogelijk te maken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gezamenlijke Vertrekpunten

Om je in alle vrijheid te kunnen bewegen, sociaal en liberaal bij te kunnen dragen aan een bruisende regio en bewogen te kunnen worden door alles wat ons dierbaar is, hebben we Gezamenlijke Vertrekpunten nodig. Vertrekpunten op basis waarvan we, alle burgers binnen de gemeente Venlo, de noodzakelijke behoeften,
wensen en kansen kunnen wegen en afzetten tegen de middelen die we moeten ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen. Kansengelijkheid, besteedbare tijd en geld, strategie en visie zijn elementen die we samen en vanuit transparantie moeten gaan inkleuren. Binnen de lijntjes, of soms ook net daarbuiten? Met de
stroom mee, of vaker juist er tegenin?

De uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, zoals klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie, voeding en gezondheid vragen voor transities die ook op lokaal en regionaal niveau antwoord gaan geven op deze vragen. De D66 heeft niet alle antwoorden, maar her- en erkent de noodzaak om vanuit gezamenlijke vertrekpunten te starten om samen een regeneratieve, levensvatbare, gezonde en cultuurrijke regio te ontwikkelen.