Annelies Kleve

Beeld: Annelies Kleve

Portefeuille wethouder Annelies Kleve:
Participatie- en werkgelegenheidsbeleid (breed)
Schuldhulpverlening
Onderwijs en vroeg educatie
Bestrijding laaggeletterdheid
Inburgering statushouders/nieuwkomers
Cultuur (onderwijs)
Monumentenbeleid, behoud Cultureel erfgoed
Accommodatiebeleid

Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie:
Lid Dagelijks Bestuur Wedeka
Lid Algemeen Bestuur Wedeka
Bestuurlijk overleg OPRON