Onderzoek

De Mr. Hans Van Mierlo Stichting doet momenteel onderzoek naar onderstaande thema’s.

De canon van het sociaal-liberalisme

Van het algemeen kiesrecht tot de moderne verzorgingsstaat: sociaal-liberalen stonden aan de basis van vele revoluties in de Nederlandse politiek. Deze canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze politieke stroming.

Profiling & algoritmes

Onze samenleving verandert, op allerlei vlakken worden beslissingen niet langer door mensen gemaakt, maar door algoritmes. Deze beslissingen worden gemaakt op basis van een digitale weergave van informatie, op basis van data worden mensen geprofileerd en beoordeeld.

Europa in een veranderende wereld

In de afgelopen is zowel de Europese Unie zelf, als de context waarbinnen zij moet opereren, ingrijpend veranderd. Wat zou de visie van sociaal-liberalen op dit nieuwe Europa moeten zijn? En welke nieuwe ideeën voor de toekomst van de Europese Unie kunnen we putten uit de sociaal-liberale filosofie?

Kansengelijkheid


Kansengelijkheid staat onder druk. Steeds meer Nederlanders zijn hoger opgeleid, leven langer en zeggen gelukkig te zijn. Maar er zijn ook veel Nederlanders die niet goed meekomen. Op deze website lees je waar de verdeling van kansen scheefloopt.