Nieuwe Idee: Vergankelijkheid

Allereerst, de pandemie die ons leven de afgelopen maanden sterk heeft bepaald. En ten tweede de initiatiefwet Voltooid Leven en het belang dat D66 er aan hecht. Vragen over leven en dood stellen sociaal-liberalen voor ingewikkelde keuzes. Denk ook aan de wenselijkheid van mensverbetering of aan de wijze waarop we onze verzorgingsstaat inrichten. Deze diverse aspecten – door de gang van het leven – komen in deze Idee chronologisch aan de orde.

Met bijdragen van o.a. Paul van Tongeren, Désanne van Brederode, Marian Donner, Paul Schnabel. Voorproefje? Hieronder vindt u enkele uitgelichte artikelen:

Interview met Paul van Tongeren

‘Als je de betekenis weghaalt uit het menselijk leven, houd je niets menselijks over ’
door Mark van Ostaijen

Essay van Désanne van Brederode

‘Een open einde’

Interview met Marian Donner

‘We verdragen het lelijke niet meer’ 
door Anne-Lotte Masson & Milan Assies

Artikel van Paul Schnabel

‘Voltooid leven behoeft geen wet’