Xander Prijs

Xander Prijs - Wetenschappelijk Medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo stichting. - Beeld: Eigen Beeld.

Xander Prijs (1992) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij rondde de bachelor Economics and Business Economics af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna specialiseerde hij zich middels de masters International Economics and Business (Rijksuniversiteit Groningen) en Economic Development and Growth (Lund University) in internationale- en ontwikkelingseconomie.
Na zijn studie werd Xander ‘trainee overheid’ bij een bureau dat starters detacheert in de publieke sector. In die hoedanigheid deed hij ervaring op als beleidsadviseur en als data-analist. Als Wetenschappelijk Medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet Xander onderzoek naar sociaal-economische thema’s zoals vermogensongelijkheid en de verzorgingsstaat.