Susanne Dallinga

Susanne Dallinga - Secretaris Permanente Programmacommissie. Beeld: Eigen beeld.

Susanne Dallinga (1989) studeerde Geschiedenis en Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Zij werkte eerder bij een politiek lobbykantoor, en als consultant informatiemanagement in de publieke sector. 

Als secretaris van de Permanente programma commissie stuurt zij verschillende projecten aan met als doel het verkiezingsprogramma te vernieuwen, en adviseert zij namens de PPC het Landelijk Bestuur over resoluties, politieke moties en amendementen. Daarnaast werkt Susanne mee aan onderzoeksprojecten binnen de Mr. Hans van Mierlo stichting.