Jasper Dekker

Beeld: Martijn Beekman

Jasper Dekker (1994) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij deed de bachelors politicologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde hij de master Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit. Binnen deze interdisciplinaire opleiding verdiepte hij zich in de wijze waarop dominante (wetenschaps-) ideeën historisch tot stand kwamen. Zo schreef hij zijn scriptie over hoe de kruisbestuiving tussen de vakgebieden politicologie en geschiedenis tussen 1970-2020 zijn weerslag hadden op de notie van het concept ‘populisme’. Gelijktijdig aan zijn studie was Jasper tussen 2020-2022 werkzaam voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen.

Voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet Jasper onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van wetenschappelijke bureaus en hun functie in het Nederlandse politieke krachtenveld. In het bijzonder tekent hij de geschiedenis van het 50-jarig bestaan van de Van Mierlo Stichting zelf op. Hij analyseert de historische wisselwerking tussen de Van Mierlo Stichting en D66, de bijdrage die het wetenschappelijk bureau leverde aan de opinievorming en haar functieverschuiving door de jaren heen. Daarnaast doet Jasper onderzoek naar de (historische) invulling van het premierschap in Nederland. Hij problematiseert de positie van de minister-president in het Nederlandse politieke bestel en zoekt naar mogelijkheden het ambt te hervormen en toekomstbestendig te maken. Naast zijn werk bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting begeleidt Jasper talentvolle schaakpupillen.