Jasper Dekker

Jasper Dekker (1994) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij deed een bachelor politicologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde hij de Master Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen deze interdisciplinaire Master, verdiepte hij zich met name in de wetenschapsgeschiedenis van de vakgebieden politicologie en geschiedenis, de conceptgeschiedenis en in de wijze waarop dominante (wetenschaps-)ideeën historisch tot stand kwamen. Zo schreef hij zijn scriptie over hoe de kruisbestuiving tussen de vakgebieden politicologie en geschiedenis tussen 1970-2020 zijn weerslag had op de notie het concept ‘populisme’. Daarnaast was Jasper tussen 2020 en 2022 verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen.
 
Voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet Jasper in eerste instantie onderzoek naar de rol wetenschappelijke bureaus binnen het politieke krachtenveld. In het bijzonder reflecteert hij op het 50-jarig bestaan van de Van Mierlo Stichting zelf. Hij analyseert de historische wisselwerking tussen de Van Mierlo Stichting en D66 en beschouwt hoe deze relatie in de toekomst vorm zou moeten krijgen. Hij legt daarbij de nadruk op de (onafhankelijke) rol van de VMS binnen de ideologievorming van D66. Naast zijn werk bij de Mr. Van Mierlo stichting begeleidt Jasper talentvolle schaakpupillen.